Vzniká “Skupina priateľov menšín v NRSR”

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident IMB Ábel Ravasz. Čítať ďalej Vzniká “Skupina priateľov menšín v NRSR”

IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Vládny návrh na zmenu zákona o štátnom občianstve nie je v súlade s ústavou. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela. Ak parlament schváli novelizáciu v navrhnutej forme, Inštitút posunie analýzu na relevantné orgány, a na základe týchto podkladov požiada o začatie kontroly ústavnosti. Čítať ďalej IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Ministerstvo kultúry sa rozhodlo potichu zbaviť sa úlohy vytvorenia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Za Inštitút Mateja Bela sme preto uplatnili zásadnú pripomienku do legislatívneho procesu a požadovali sme, aby sa ministerstvo nezbavovalo menšinovej agendy, ale naopak, vytvorilo rozvojovú stratégiu. Čítať ďalej Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Obmedzenie samosprávy menšín a viac byrokracie. Takéto budú najdôležitejšie dopady novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zmeny, ktoré schválil parlament v júli, pritom v ničom neprispievajú k vylepšeniu samotného Fondu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil Inštitút Mateja Bela (IMB). Čítať ďalej IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Inštitút Mateja Bela: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Od 1. júna prechádza Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod Úrad vlády. Analýza Inštitútu Mateja Bela však ukazuje, že takýto presun nerieši dlhodobé problémy tejto inštitúcie, ba niektoré aj zhoršuje, a dokonca vytvára nové problémy. Čítať ďalej Inštitút Mateja Bela: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Stážový program 2021 – hláste sa!

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku. Hlásiť sa môžete do 10. júna 2021. Čítať ďalej Stážový program 2021 – hláste sa!

Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce. Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Čítať ďalej Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách