Riaditeľom Inštitútu Mateja Bela sa stal Péter Morvay

img_1413
Rada Inštitútu Mateja Bela pod vedením jej predsedu Rudolfa Chmela zasadla v Bratislave. Hlavnými témami rokovania boli plánované projekty na rok 2017, zmeny vo výkonnom orgáne a vytvorenie kuratória.

Funkciu predsedu think-thanku strany Most-Híd naďalej zastáva Rudolf Chmel, pod jeho záštitou sa uskutoční aj prvá konferencia v roku 2017. Zmena však nastala na poste riaditeľa. Miesto dočasnej riaditeľky Júlie Šagátovej obsadil Péter Morvay. “V tomto roku nás čaká  rekordné množstvo konferencií a workshopov, za čo by som sa rád poďakoval našim partnerom z EÚ  (WMCES) a Nemecka (HSS, KAS). Najdôležitejšou úlohou Inštitútu Mateja Bela je, aby svojou činnosťou podporil spolupracovníkov čínných v exekutíve” –  uviedol Morvay.

Ďalším novým a dôležitým momentom je vznik nezávislého kuratória, ktoré tvoria najmä odborníci – nestraníci. Kuratórium zastáva funkciu poradného orgánu Inštitútu Mateja Bela, ktorý v budúcnosti pred zasadnutiami predsedníctva strany vypracuje svoje pripomienky.

Inštitút bol založený v roku 2014, jeho poslaním  je rozšíriť víziu občianskeho Slovenska, dosiahnuť jej rozvoj a popularizáciu pomocou vedeckých, vzdelávacích a politických nástrojov.

What happened to Mainstream Politics in Visegrád Countries?

15585037_1277843182290688_657855975405414093_o

V sobotu sa konala konferencia Inštitútu Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet a Wilfried Martens Centre for European Studies pod názvom “What happened to Mainstream Politics in Visegrad Countries”, kde emeritní premiéri z krajín V4 diskutovali o tom, kde sa stala chyba. Prečo žijeme v postfaktuálnej spoločnosti a akú majú zodpovednosť európskí lídri.

About:

This conference aims to discuss origins and ongoing proliferation of politics known as populist, alternative, or even extremist in Visegrad countries – Slovakia, Hungary, Poland, and Czech Republic – on the expense of so-called mainstream enter-right or center-left parties. The major intention is to discuss possible answer to the question What Happened to the Mainstream Politics in Eastern Europe, how it was transformed since the collapse of communism and particularly what happened to the mainstream since the incorporation of the former communist states to European Union.

We consider the recent reactionary move is Pan-European and even North Atlantic phenomenon. We nevertheless still hold there are specificities of East European politics that deserve far more attention that it is commonly assumed by analysts who tend to forget about this cultural legacy. Therefore, along with general incentives of ‘alternative’ politics such as crisis of leadership, the transformation of class-based politics from economic to ‘identity’ issues, or actual effects of the economic crisis, we aim to bring back the issue of post-socialist heritage that still seems to differentiate East European and West European mainstream politics.

The organization of the conference shall benefit from the discussion with leaders of formerly successful parties and movements, including former Prime Ministers, who contribute with their insider explanations with contributions of academics and intellectuals.

PROGRAM

LEADERS PANEL: Have We Made Something Wrong?

Gordon Bajnai / Petr Pithart / Wlodimierz Cimoszewicz / Mikuláš Dzurinda

HISTORICAL-CULTURAL PANEL: Post-Truth Politics in Central Europe

Tomasz Zaryczki / Martin C. Putna / Jacques Rupnik / František Šebej / Ábel Ravasz / László Szigeti

 

Ábel Ravasz na stretnutí Martens Centra

12674753_10204585712797411_944809710_o

Riaditeľ Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz sa v dňoch 11.-12.2. zúčastní stretnutia organizovaného Wilfried Martens Centrom pre európske štúdiá v Bruseli. Na stretnutí sa bude hovoriť o výskumnom projekte pod pracovným názvom Politika kultúry, etnicity a náboženstva. Stretnú sa na ňom autori z členských organizácií Martens Centra z celej Európy.

Projekt sa venuje témam ako výzvy európskym hodnotám, náboženstvo a menšiny. Ábel Ravasz sa v tomto projekte venuje kapitole Alternatívy multikulturalizmu: prečo nestačí povedať, že nefunguje.

Výsledky projektu budú prezentované koncom prvého polroku 2016.

Ábel Ravasz pre Washington Post: Nové dôvody odmietania utečencov

imrs.php

Výkonný riaditeľ Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz písal tento týždeň v článku pre Washington Post o tom prečo ľudia odmietajú príchod utečencov do Európy. Vysvetľuje v ňom situáciu na Slovensku, kde ani jedna z teórii proti utečencom neplatí.

Väčšinou sa spomínajú náboženské rozdiely medzi kresťanmi a moslimami, bezpečnostné riziko – strach z terorizmu, problém s integráciou a odmietanie kvót a diktovanie Bruselu. Autor v tomto článku poukazuje na prípad príchodu utečencov na Slovensko, ktoré sa rozhodlo prijať dobrovoľne niekoľko kresťanských rodín, spolu 149 ľudí, ktorých štát preverí či nepredstavujú bezpečnostné riziká. Po tom prejdú rodiny integračným procesom, ktorý potrvá 8 mesiacov až dva roky a pomôže pri ňom katolícka cirkev. Napriek všetkým týmto informáciám sa ľudia v obciach kde mali byť utečenci umiestnení vzbúrili a silno proti utečencom protestovali.

V tomto prípade sa potvrdilo, že teórie o ktorých sa v súvislosti s odporom voči utečencom hovorí neplatia. Podľa Ábela Ravasza ide o hlbšie dôvody a pre politikov z toho plynie ponaučenie: v prípade integrácie utečencov, sa nestačí zaoberať všeobecnými obavami, ale treba sa na to pozrieť aj z lokálneho hľadiska.

Ábel Ravasz sa stal riaditeľom Inštitútu Mateja Bela

DSC_0339

V Bratislave sa v piatok, 20. novembra uskutočnilo zasadnutie správnej rady Inštitútu Mateja Bela pod vedením jeho prezidenta a poslanca NRSR Rudolfa Chmela. Hlavnými témami boli vyhodnotenie práce inštitútu za rok 2015 a vymenovanie nového výkonného riaditeľa inštitútu, Ábela Ravasza.

Rudolf Chmel naďalej zostáva prezidentom inštitútu a projekty sa budú pripravovať pod jeho záštitou. Kvôli narastajúcemu počtu a širokému spektru aktivít sa správna rada rozodla vytvoriť novú funkciu výkonného riaditeľa, ktorá v budúcnosti bude zodpovedať za riadenie inštitútu a výkon projektov. Novým výkonným riaditeľom sa stal sociológ Ábel Ravasz, spoluzakladateľ inštitútu, ktorý bol aj doteraz členom správnej rady. „Rolu inštitútu vidím v podpore a rozvíjaní myšlienky občianskeho Slovenska, teda štátu, kde práva platia rovnako pre každého, a kde sa každý môže cítiť doma,“ povedal Ábel Ravasz. Zároveň bol vymenovaný aj nový organizačný manažér, Elemér Lakatos a  projektová manažérka, Ľubica Kováčová.

Inštitút Mateja Bela má za sebou úspešný rok s rôznymi aktivitami, z ktorých je treba vyzdvihnúť konferenciu na tému rómskej integrácie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s bruselským think-tankom Wilfried Martens Centre pre európske štúdiá (viac si o konferencii môžete prečítať tu). Inštitút zorganizoval aj viacero diskusných podujatí pod názvom Občiansky salón, v rámci ktorých sa diskutovalo o dôležitých a aktuálnych témach s obyvateľmi rôznych regiónov. Inštitút Mateja Bela zahájil aj sériu publikácií Občianska politika, ktorej prvé vydanie píše o interetnickej strane HDP v Turecku (článok si môžete prečítať tu). V ďalšom roku inštitút plánuje pokračovať v tejto sérii publikácií, tak ako aj v širokej škále ďalších svojich aktivít, ktoré zahrňujú školenia, okrúhle stoly, diskusie a konferencie.

Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Inštitút Mateja Bela pomohol vytvoriť kapitolu Občianskej vízie Most-Híd o politike riešenia chudoby a o rómskej politike, ktorá bola vydaná v roku 2014 a bola pozitívne prijatá v okruhu odborníkov. Táto kapitola Občianskej vízie sa venuje rôznym aspektom rómskej integrácie, ako sociálna politika, práca, školstvo, bývanie, kultúra a spolužitie. Prichádza s návrhom na obsiahly rámec pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku, a snaží sa posilniť interetnickú komunikáciu.

Tento strategický dokument o politike riešenia chudoby a o rómskej politike je prístupný na stiahnutie v troch jazykoch: v angličtine, v maďarčinev slovenčine.

Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

This slideshow requires JavaScript.

V organizácii Inštitútu Mateja Bela sa 29. októbra uskutočnila konferencia pod názvom Rómska integrácia: miestne riešenia, európsky význam. Účastníci diskutovali o tom, ako by sa dala využiť sila miestnych iniciatív pre celoštátne, alebo celoeurópske riešenia.

Konferencie sa zúčastnili odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa rozprávali o sile miestnych riešení a o možnostiach interkulturálnej spolupráce v rámci panelových diskusií. „Je na čase, aby sme miestne úspechy začali brať vážne, a aby sa pozitívne impulzy objavili aj v štátnej rómskej politike. Snažili sme sa prísť na to, akým spôsobom by sme to mohli dosiahnuť a zvážili sme aj rolu interetnickej komunikácie. Zúčastnení sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že bez toho aby sme poznali miestne okolnosti a bez férového, rovnocenného prístupu nedosiahneme dlhodobé výsledky a situácia zaostávajúcich rómskych komunít sa výrazne nezlepší,” povedal Ábel Ravasz, člen predstavenstva Inštitútu Mateja Bela a hlavný organizátor konferencie.

Na konferencii sa predstavila aj mimovládna organizácia PURT, ktorá umožnila rómskym aktivistom v desiatkach gemerských a novohradských dedinách vylepšiť životy svojich komunít. István Vavrek, starosta Rimavskej Seči a predseda PURT vidí najväčšie výhody organizácie v jej schopnosti dosiahnuť veľké úspechy z minimálnych zdrojov. „PURT funguje na základe jednoduchého princípu: vytvorili sme sieť aktivistov, ktorým stačí trocha pomoci pre mobilizáciu miestnych komunít. V rámci pravidelných stretnutí sa rozprávajú o miestnych problémoch, na ktoré navrhujú spoločné riešenia. Naši rómski aktivisti realizujú projekty úspešné pre celú obec, a takto sa viditeľne zlepšuje aj úroveň spolužitia,” vysvetlil István Vavrek, predseda organizácie PURT.