Inštitút Mateja Bela: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Od 1. júna prechádza Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod Úrad vlády. Analýza Inštitútu Mateja Bela však ukazuje, že takýto presun nerieši dlhodobé problémy tejto inštitúcie, ba niektoré aj zhoršuje, a dokonca vytvára nové problémy. Čítať ďalej Inštitút Mateja Bela: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Stážový program 2021 – hláste sa!

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku. Hlásiť sa môžete do 10. júna 2021. Čítať ďalej Stážový program 2021 – hláste sa!

Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce. Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Čítať ďalej Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Navrhujeme zachovanie súčasného znenia opatrenia Štatistického úradu a ponechanie otázok vzťahujúcich sa na ďalšiu národnosť v sčítacom formulári. Zároveň navrhujeme doplniť interpretačnú formulu o rovnocennosti oboch národností, pokiaľ obyvateľ využije možnosť vyplniť údaj o ďalšej národnosti. Čítať ďalej Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

Chceme požiadať, aby ste nepristúpili k tejto unáhlenej zmene, aby ste si vypočuli argumenty odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú už dekády, a aby ste neznevýhodnili menšiny iba na základe rýchlo vymyslených argumentov. Čítať ďalej Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva