Hromadná pripomienka  k nezaradeniu zákona o postavení národnostných menšín do plánu legislatívnych úloh vlády SR

Vláda predložila svoj plán legislatívnych úloh na rok 2023. Chýba v ňom zmienka o zákone o postavení národnostných menšín. Preto sme spustili zber podpisov na hromadnú pripomienku, ktorou vyzývame vládu na zaradenie menšinového zákona do plánu legislatívnych úloh na rok 2023. Continue reading Hromadná pripomienka  k nezaradeniu zákona o postavení národnostných menšín do plánu legislatívnych úloh vlády SR

IMB: Slovensko má po voľbách rekordný počet rómskych starostov a starostiek

Slovensko bude mať rekordný počet starostov rómskej národnosti. Vyplýva to z volebného monitoringu IMB. Voliči dali v týchto voľbách dôveru až 52 rómskym starostom a starostkám. Potvrdzuje to trend zvyšovania sa počtu zástupcov tejto národnostnej menšiny v miestnej samospráve. Continue reading IMB: Slovensko má po voľbách rekordný počet rómskych starostov a starostiek

Regionálny rozvoj teraz v Trebišove a Nitre

Pokračujeme v našich regionálnych okrúhlych stoloch na tému lepšieho využívania eurofondov na rozvoj regiónov. 18. októbra sme zavítali do Trebišova, kde našim hosťom bol primátor mesta pán Marek Čižmár. Na druhý deň, 19. októbra sme navštívili mesto Nitra, kde sme diskutovali s pánom Vladimírom Špánikom, ktorý je zakladateľom organizácie ZOMOS a poslanec v obci Vinodol. Continue reading Regionálny rozvoj teraz v Trebišove a Nitre

Verejná výzva na ochranu a podporu LGBTI+ menšiny

Na Slovensku došlo k vražde dvoch mladých ľudí z nenávisti voči LGBTI+ komunite. V týchto neľahkých časoch je našou povinnosťou ochrániť a podporiť túto menšinu. Silné vyhlásenia v hodinách po vražde sú dôležité, ale sami o sebe nestačia. Verejne vyzývame zodpovedných k vykonaniu okamžitých krokov smerujúcich k zabráneniu ďalšieho zhoršenia situácie. Ak súhlasíte, prosím podporte výzvu. Continue reading Verejná výzva na ochranu a podporu LGBTI+ menšiny

Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Sú témy, ktoré nemôžu podliehať politickému cyklu či malicherným politickým hádkam. Ochrana menšín do tejto kategórie určite patrí. Naši odborníci preto napriek zablokovanému parlamentu zanalyzovali až 9 návrhov predložených do NRSR s dopadom na život menšín. Riešili sme okrem iných aj registrované partnerstvá, slobodu vierovyznania či zahraničných Slovákov. Continue reading Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Atlas rozmanitosti Zamaguria je na svete! Včera sme v rámci krásnej akcii v Starej Ľubovni odprezentovali výsledky nášho výskumu ohľadom Goralov a Rusínov na Zamagurí. Publikáciu Atlas rozmanitosti Zamaguria si teraz prečítať na našej stránke, kde nájdete okrem nej aj analýzu výsledkov sčítania ohľadom Goralov, ako aj databázy k výskumom. Continue reading Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Stážový program 2022 sme ukončili trojdňovým výjazdom

Na záver nášho tohtoročného programu sme našich stážistov a stážistky vzali na tri dni priamo do regiónov, aby mali možnosť vidieť príklady dobrej praxe zblízka. Navštívili sme aj miesta, kde obce a jej obyvatelia čelia problémom a rozprávali sa o príčinách a riešeniach. O situácii v regiónoch sme sa učili z rôznych pohľadov, rozprávali sme sa so starostami obcí, s ľuďmi z neziskových organizácií, aj miestnymi aktivistami. Continue reading Stážový program 2022 sme ukončili trojdňovým výjazdom