Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Sú témy, ktoré nemôžu podliehať politickému cyklu či malicherným politickým hádkam. Ochrana menšín do tejto kategórie určite patrí. Naši odborníci preto napriek zablokovanému parlamentu zanalyzovali až 9 návrhov predložených do NRSR s dopadom na život menšín. Riešili sme okrem iných aj registrované partnerstvá, slobodu vierovyznania či zahraničných Slovákov. Continue reading Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Atlas rozmanitosti Zamaguria je na svete! Včera sme v rámci krásnej akcii v Starej Ľubovni odprezentovali výsledky nášho výskumu ohľadom Goralov a Rusínov na Zamagurí. Publikáciu Atlas rozmanitosti Zamaguria si teraz prečítať na našej stránke, kde nájdete okrem nej aj analýzu výsledkov sčítania ohľadom Goralov, ako aj databázy k výskumom. Continue reading Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Stážový program 2022 sme ukončili trojdňovým výjazdom

Na záver nášho tohtoročného programu sme našich stážistov a stážistky vzali na tri dni priamo do regiónov, aby mali možnosť vidieť príklady dobrej praxe zblízka. Navštívili sme aj miesta, kde obce a jej obyvatelia čelia problémom a rozprávali sa o príčinách a riešeniach. O situácii v regiónoch sme sa učili z rôznych pohľadov, rozprávali sme sa so starostami obcí, s ľuďmi z neziskových organizácií, aj miestnymi aktivistami. Continue reading Stážový program 2022 sme ukončili trojdňovým výjazdom

Okrúhly stôl RRT v Bratislave

Bratislavský okrúhly stôl „Regionálny rozvoj teraz“ jasne potvrdil, že ani okolie hlavného mesta nie je imúnne voči problémom, ktorým čelia ostatné regióny Slovenska. V niektorých prípadoch, ako je napríklad čerpanie eurofondov, je dokonca situácia viac komplikovaná, ako inde. Spolu s Eduardom Donauerom a ďalšími účastníkmi diskusie sme hľadali riešenia na tieto problémy. Continue reading Okrúhly stôl RRT v Bratislave

Odštartovali sme stážový program 2022

Mesiac júl je pre Inštitút Mateja Bela už niekoľko rokov v znamení nášho stážového programu. V tomto roku sa venujeme témam ako menšiny, sociálna inklúzia či regionálny rozvoj. Náš tím stážistov a stážistiek čaká veľa intenzívnej práce, ako prednášky či skupinové úlohy. Mesačný program ukončíme trojdňovým výjazdom do regiónov Slovenska. Continue reading Odštartovali sme stážový program 2022

Nový rozhovor s Ábelom Ravaszom: „Ak štát nevie mapovať svoje menšiny, nevie im ani pomáhať“

Aj keď sa svet okolo nás zrýchľuje, o niektorých témach je stále potrebné porozmýšlať pomalšie, hlbšie. V novom hĺbkovom rozhovore sa bavili novinárka Eva Andrejcsáková a prezident Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz o Maďaroch, Rómoch, Olašákoch, Goraloch či Rusínoch, a samozrejme aj o Slovákoch. Continue reading Nový rozhovor s Ábelom Ravaszom: „Ak štát nevie mapovať svoje menšiny, nevie im ani pomáhať“