Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť so siedmych menšinových zákonov

V poradí už šiestykrát zasadala Skupina priateľov menšín v NRSR. Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady s afinitou k týmto témam. Odborníci SPMN si na túto schôdzu vybrali sedem kľúčových zákonov. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť so siedmych menšinových zákonov

Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke

1. mája sa po dvojročnej prestávke opäť podarilo zorganizovať Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke. Tohto roku sme sa akcie zúčastnili aj my. Stovkám návštevníkov sme prezentovali naše aktuálne publikácie, vrátane knižnej publikácie Atlas rómskych komunít 2019, Ročenky regionálneho rozvoja 2021, ako aj úplne novej publikácie Atlas rozmanitosti Zamaguria. Continue reading Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke

Stážový program 2022

Máte záujem o témy ako menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj? Teraz máte jedinečnú šancu sa učiť formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach. Vyhlasujeme tohtoročný stážový program IMB. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja prostredníctvom mentoringu Ábela Ravasza a jeho tímu. Stážisti sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov, workshopov a trojdňového terénneho výjazdu. Continue reading Stážový program 2022

Výzva na predkladanie príspevkov do Ročenky regionálneho rozvoja 2022

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2022. Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku. Abstrakt môžete poslať do 20. marca 2022. Continue reading Výzva na predkladanie príspevkov do Ročenky regionálneho rozvoja 2022

Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Parlament schválil novelizáciu zákona o dvojitom občianstve. Náš inštitút pripravil už v septembri, v spolupráci s právnikom Dávidom Nagyom, analýzu tejto novely, ktorá jasne poukazuje na jej protiústavnosť. Touto analýzou sme teraz oslovili prezidentku Čaputovou, poprosiac ju, aby nepodpísala novelu, ale naopak ju posunula na ústavnú kontrolu. Continue reading Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Rokovali sme o pripomienkach SPMN k stavebnému zákonu

Do parlamentu prichádza novela stavebného zákonu. Mení to veľa vecí, a niektoré sa bytostne dotýkajú života v národnostne zmiešaných obcí. Preto sme v rámci našej Skupiny priateľov menšín v NRSR (SPMN) pripravili sériu pripomienok z pohľadu menšín. Týkajú sa dodatočnej legalizácie obydlí, ochranu obydlí, e-governmentu a ďalších tém. Continue reading Rokovali sme o pripomienkach SPMN k stavebnému zákonu

Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Máme za sebou v poradí už tretie zasadnutie našej iniciatívy Skupina priateľov menšín v NRSR. Naši špičkoví experti a expertky na menšinové politiky analyzujú zákony, ktoré sa predkladajú do parlamentu a majú dopad na menšinové práva. Počas stretnutí konzultujeme naše pripravené návrhy a odporúčania s poslancami a poslankyňami národnej rady. Tentokrát boli témou stavebný zákon, mediálny zákon, Kult Minor, Csemadok, dvojaké občianstvo a ďalšie. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Ročenka je dostupná v knižnej forme na obvyklých miestach, ako aj elektronicky na webe Inštitútu Mateja Bela. Continue reading Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Z pohľadu Rusínov žijúcich na Slovensku dopadlo najnovšie kolo sčítania obyvateľstva veľmi priaznivo. K tejto národnosti sa prihlásilo vyše 63 tisíc ľudí, čo je najviac od roku 1930 a zároveň dvakrát toľko, ako pred desiatimi rokmi. Za týmto úspechom je veľa práce aktivistov, meniaca sa spoločenská klíma ale aj to, že teraz si obyvatelia mohli značiť dve národnosti. Continue reading Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti