Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Sú témy, ktoré nemôžu podliehať politickému cyklu či malicherným politickým hádkam. Ochrana menšín do tejto kategórie určite patrí. Naši odborníci preto napriek zablokovanému parlamentu zanalyzovali až 9 návrhov predložených do NRSR s dopadom na život menšín. Riešili sme okrem iných aj registrované partnerstvá, slobodu vierovyznania či zahraničných Slovákov. Continue reading Septembrové zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR

Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť zo siedmych menšinových zákonov

V poradí už šiestykrát zasadala Skupina priateľov menšín v NRSR. Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady s afinitou k týmto témam. Odborníci SPMN si na túto schôdzu vybrali sedem kľúčových zákonov. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť zo siedmych menšinových zákonov

Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Máme za sebou v poradí už tretie zasadnutie našej iniciatívy Skupina priateľov menšín v NRSR. Naši špičkoví experti a expertky na menšinové politiky analyzujú zákony, ktoré sa predkladajú do parlamentu a majú dopad na menšinové práva. Počas stretnutí konzultujeme naše pripravené návrhy a odporúčania s poslancami a poslankyňami národnej rady. Tentokrát boli témou stavebný zákon, mediálny zákon, Kult Minor, Csemadok, dvojaké občianstvo a ďalšie. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident IMB Ábel Ravasz. Continue reading Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“