Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce. Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Čítať ďalej Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Navrhujeme zachovanie súčasného znenia opatrenia Štatistického úradu a ponechanie otázok vzťahujúcich sa na ďalšiu národnosť v sčítacom formulári. Zároveň navrhujeme doplniť interpretačnú formulu o rovnocennosti oboch národností, pokiaľ obyvateľ využije možnosť vyplniť údaj o ďalšej národnosti. Čítať ďalej Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

Chceme požiadať, aby ste nepristúpili k tejto unáhlenej zmene, aby ste si vypočuli argumenty odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú už dekády, a aby ste neznevýhodnili menšiny iba na základe rýchlo vymyslených argumentov. Čítať ďalej Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

IMB: Goralská menšina má byť uznaná

Uznanie Goralov ako národnostnej menšiny na Slovensku. Kodifikácia goralčiny. Financovanie goralskej kultúry. Atlas goralských komunít. Aktivisti z goralskej menšiny si sformulovali svoje požiadavky, ktoré podložili analýzou situácie tejto skupiny na Slovensku. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 chcú využiť na to, aby poukázali na potreby Goralov na Slovensku. Čítať ďalej IMB: Goralská menšina má byť uznaná