Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Z pohľadu Rusínov žijúcich na Slovensku dopadlo najnovšie kolo sčítania obyvateľstva veľmi priaznivo. K tejto národnosti sa prihlásilo vyše 63 tisíc ľudí, čo je najviac od roku 1930 a zároveň dvakrát toľko, ako pred desiatimi rokmi. Za týmto úspechom je veľa práce aktivistov, meniaca sa spoločenská klíma ale aj to, že teraz si obyvatelia mohli značiť dve národnosti. Continue reading Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce. Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Continue reading Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Navrhujeme zachovanie súčasného znenia opatrenia Štatistického úradu a ponechanie otázok vzťahujúcich sa na ďalšiu národnosť v sčítacom formulári. Zároveň navrhujeme doplniť interpretačnú formulu o rovnocennosti oboch národností, pokiaľ obyvateľ využije možnosť vyplniť údaj o ďalšej národnosti. Continue reading Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

Chceme požiadať, aby ste nepristúpili k tejto unáhlenej zmene, aby ste si vypočuli argumenty odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú už dekády, a aby ste neznevýhodnili menšiny iba na základe rýchlo vymyslených argumentov. Continue reading Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

IMB: Goralská menšina má byť uznaná

Uznanie Goralov ako národnostnej menšiny na Slovensku. Kodifikácia goralčiny. Financovanie goralskej kultúry. Atlas goralských komunít. Aktivisti z goralskej menšiny si sformulovali svoje požiadavky, ktoré podložili analýzou situácie tejto skupiny na Slovensku. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 chcú využiť na to, aby poukázali na potreby Goralov na Slovensku. Continue reading IMB: Goralská menšina má byť uznaná