Regionálny rozvoj teraz v Trebišove a Nitre

Pokračujeme v našich regionálnych okrúhlych stoloch na tému lepšieho využívania eurofondov na rozvoj regiónov. 18. októbra sme zavítali do Trebišova, kde našim hosťom bol primátor mesta pán Marek Čižmár. Na druhý deň, 19. októbra sme navštívili mesto Nitra, kde sme diskutovali s pánom Vladimírom Špánikom, ktorý je zakladateľom organizácie ZOMOS a poslanec v obci Vinodol. Continue reading Regionálny rozvoj teraz v Trebišove a Nitre

Okrúhly stôl RRT v Bratislave

Bratislavský okrúhly stôl „Regionálny rozvoj teraz“ jasne potvrdil, že ani okolie hlavného mesta nie je imúnne voči problémom, ktorým čelia ostatné regióny Slovenska. V niektorých prípadoch, ako je napríklad čerpanie eurofondov, je dokonca situácia viac komplikovaná, ako inde. Spolu s Eduardom Donauerom a ďalšími účastníkmi diskusie sme hľadali riešenia na tieto problémy. Continue reading Okrúhly stôl RRT v Bratislave

Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Ročenka je dostupná v knižnej forme na obvyklých miestach, ako aj elektronicky na webe Inštitútu Mateja Bela. Continue reading Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Empowering Women: Menšinové politiky v tieni politiky

V našej diskusii „Empowering Women: Menšinové kultúry v tieni politiky“ sme dali priestor trom veľmi zaujímavým dámam aktívnym na hranici kultúry, aktivizmu a politiky. Kláru Orgovánovu, Ľubu Kráľovu a Noémi Rácz spájajú nielen tieto pozície, ale aj pôsobenie na východnom Slovensku a príslušnosť k národnostným menšinám. Continue reading Empowering Women: Menšinové politiky v tieni politiky

Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj

Tentokrát sme zavítali do Košíc, kde sme sa v rámci sústredili na to, ako vedia aktívne ženy meniť regióny, kde žijú, či už priamym politickým angažovaním sa, alebo prácou aktivistky a odborníčky. Do panelu sme pozvali primátorku mesta Snina Danielu Galandovú a starostky Janu Kallovú (Malá Ida) a Ľubicu Pankievičovú (Varhaňovce). Continue reading Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj

Výzva na vypracovanie príspevkov – Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2021. Cieľom publikácie, ktorá bude zverejnená na výročnej konferencii, je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky. Continue reading Výzva na vypracovanie príspevkov – Ročenka regionálneho rozvoja 2021