Stanovisko IMB: Útok na CEU je civilizačný regres od liberálnej demokracie

Inštitút Mateja Bela so znepokojením sleduje snahy maďarskej vlády o likvidáciu Stredoeurópskej univerzity v Budapešti prostredníctvom návrhu nového zákona. Stredoeurópska univerzita bola založená v prostredí, v ktorom kvôli totalitným režimom nemohlo vyklíčiť slobodné bádanie ako v moderných slobodných krajinách Západu. Na rozdiel od technických či prírodovedných odborov to boli práve spoločenské a humanitné vedy, ktoré po páde komunizmu v strednej a  východnej Európe potrebovali omnoho väčšiu podporu a pomoc. Stredoeurópska univerzita vychovala a podporila generácie absolventov, ktoré dnes pretvárajú svoje spoločnosti v duchu ideálov humanizmu, kritického myslenia a tolerancie. CEU vytvorila a udržovala špičku výskumu a vzdelávania v regióne a jej miesto — ako sa ukazuje aj na nevraživom vzťahu súčasného maďarského režimu k nej — zostáva nenahraditeľné. Snaha o jej elimináciu je prekvapujúca o to viac, že Maďarsko reprezentovalo ešte v deväťdesiatych rokoch exemplárny príklad úspešného zvládania prechodu od totality k liberálnej demokracii. Kroky maďarskej vlády proti špičkovej vedecko-pedagogickej inštitúcii preto vnímame aj ako neočakávaný a nepríjemný civilizačný regres od liberálnej demokracie, ako útok na hodnoty, na ktorých sme začali budovať spoločnosť po roku 1989.

Výkonný výbor IMB-BMI

Bratislava, 3.4.2017

Advertisements

Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Inštitút Mateja Bela pomohol vytvoriť kapitolu Občianskej vízie Most-Híd o politike riešenia chudoby a o rómskej politike, ktorá bola vydaná v roku 2014 a bola pozitívne prijatá v okruhu odborníkov. Táto kapitola Občianskej vízie sa venuje rôznym aspektom rómskej integrácie, ako sociálna politika, práca, školstvo, bývanie, kultúra a spolužitie. Prichádza s návrhom na obsiahly rámec pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku, a snaží sa posilniť interetnickú komunikáciu.

Tento strategický dokument o politike riešenia chudoby a o rómskej politike je prístupný na stiahnutie v troch jazykoch: v angličtine, v maďarčinev slovenčine.

Sila ľudskosti: Úspech interetnického modelu politiky v Turecku

12296611054_6a412664ba_c

Inštitút Mateja Bela zahájil sériu publikácií pod názvom Občianska politika, ktorá sa bude pravidelne venovať súčasným výzvam občianskej politiky na Slovensku a vo svete.

Prvé vydanie série publikácií sa venuje Ľudovej demokratickej strane (HDP), ktorá je multietnická a inkluzívna strana nového druhu v Turecku. HDP spája rôzne spoločenské skupiny v krajine a predstavuje víziu nového, občianského Turecka. Táto publikácia bola napísaná okrem iného aj pri príležitosti parlamentných volieb v Turecku, ktoré sa konali 7.júna 2015.

Publikáciu si môžete stiahnúť tu: http://bit.ly/imb_bmi_sila_ludskosti