Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Atlas rozmanitosti Zamaguria je na svete! Včera sme v rámci krásnej akcii v Starej Ľubovni odprezentovali výsledky nášho výskumu ohľadom Goralov a Rusínov na Zamagurí. Publikáciu Atlas rozmanitosti Zamaguria si teraz prečítať na našej stránke, kde nájdete okrem nej aj analýzu výsledkov sčítania ohľadom Goralov, ako aj databázy k výskumom. Continue reading Prezentácia Atlasu rozmanitosti Zamaguria v Starej Ľubovni

Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Ročenka je dostupná v knižnej forme na obvyklých miestach, ako aj elektronicky na webe Inštitútu Mateja Bela. Continue reading Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Z pohľadu Rusínov žijúcich na Slovensku dopadlo najnovšie kolo sčítania obyvateľstva veľmi priaznivo. K tejto národnosti sa prihlásilo vyše 63 tisíc ľudí, čo je najviac od roku 1930 a zároveň dvakrát toľko, ako pred desiatimi rokmi. Za týmto úspechom je veľa práce aktivistov, meniaca sa spoločenská klíma ale aj to, že teraz si obyvatelia mohli značiť dve národnosti. Continue reading Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Vládny návrh na zmenu zákona o štátnom občianstve nie je v súlade s ústavou. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela. Ak parlament schváli novelizáciu v navrhnutej forme, Inštitút posunie analýzu na relevantné orgány, a na základe týchto podkladov požiada o začatie kontroly ústavnosti. Continue reading IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Obmedzenie samosprávy menšín a viac byrokracie. Takéto budú najdôležitejšie dopady novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zmeny, ktoré schválil parlament v júli, pritom v ničom neprispievajú k vylepšeniu samotného Fondu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil Inštitút Mateja Bela (IMB). Continue reading IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

IMB: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Od 1. júna prechádza Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod Úrad vlády. Analýza Inštitútu Mateja Bela však ukazuje, že takýto presun nerieši dlhodobé problémy tejto inštitúcie, ba niektoré aj zhoršuje, a dokonca vytvára nové problémy. Continue reading IMB: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity