IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Vládny návrh na zmenu zákona o štátnom občianstve nie je v súlade s ústavou. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela. Ak parlament schváli novelizáciu v navrhnutej forme, Inštitút posunie analýzu na relevantné orgány, a na základe týchto podkladov požiada o začatie kontroly ústavnosti. Continue reading IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Obmedzenie samosprávy menšín a viac byrokracie. Takéto budú najdôležitejšie dopady novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zmeny, ktoré schválil parlament v júli, pritom v ničom neprispievajú k vylepšeniu samotného Fondu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil Inštitút Mateja Bela (IMB). Continue reading IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

IMB: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Od 1. júna prechádza Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod Úrad vlády. Analýza Inštitútu Mateja Bela však ukazuje, že takýto presun nerieši dlhodobé problémy tejto inštitúcie, ba niektoré aj zhoršuje, a dokonca vytvára nové problémy. Continue reading IMB: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

IMB: Goralská menšina má byť uznaná

Uznanie Goralov ako národnostnej menšiny na Slovensku. Kodifikácia goralčiny. Financovanie goralskej kultúry. Atlas goralských komunít. Aktivisti z goralskej menšiny si sformulovali svoje požiadavky, ktoré podložili analýzou situácie tejto skupiny na Slovensku. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 chcú využiť na to, aby poukázali na potreby Goralov na Slovensku. Continue reading IMB: Goralská menšina má byť uznaná

Alternatives to Multiculturalism: Why Saying It has Failed is not Enough

Multiculturalism is facing heavy criticism from European governments. Its failures in fostering social integration are well documented. However, it is unclear what we can do to improve the current situation. This article argues that whatever the problems of multiculturalism, we should understand that it cannot merely be discarded: it has to be replaced or upgraded. The terminology of ‘diversity regimes’ is used to better situate multiculturalism as an idea. Continue reading Alternatives to Multiculturalism: Why Saying It has Failed is not Enough