Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident IMB Ábel Ravasz. Continue reading Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Ministerstvo kultúry sa rozhodlo potichu zbaviť sa úlohy vytvorenia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Za Inštitút Mateja Bela sme preto uplatnili zásadnú pripomienku do legislatívneho procesu a požadovali sme, aby sa ministerstvo nezbavovalo menšinovej agendy, ale naopak, vytvorilo rozvojovú stratégiu. Continue reading Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Stážový program 2021 – hláste sa!

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku. Hlásiť sa môžete do 10. júna 2021. Continue reading Stážový program 2021 – hláste sa!

Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce. Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Continue reading Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Navrhujeme zachovanie súčasného znenia opatrenia Štatistického úradu a ponechanie otázok vzťahujúcich sa na ďalšiu národnosť v sčítacom formulári. Zároveň navrhujeme doplniť interpretačnú formulu o rovnocennosti oboch národností, pokiaľ obyvateľ využije možnosť vyplniť údaj o ďalšej národnosti. Continue reading Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

CHINA – Questions for the 21st Century

Dňa 13.11.2019 na pôde Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Hanns Seidel Stiftung uskutočnilo diskusné podujatie s názvom China – Questions for the 21st century, ktorého cieľom bolo v rámci dvoch panelových diskusií prediskutovať aktuálne otázky týkajúce sa súčasného vývoja čínskej ekonomiky. Panel 1 – Is China a developing or a developed economy? Panel moderoval dekan FEP PEVŠ Tomáš Dudáš a jeho účastníkmi boli Tamás Matura … Continue reading CHINA – Questions for the 21st Century