Odštartovali sme stážový program 2022

Mesiac júl je pre Inštitút Mateja Bela už niekoľko rokov v znamení nášho stážového programu. V tomto roku sa venujeme témam ako menšiny, sociálna inklúzia či regionálny rozvoj. Náš tím stážistov a stážistiek čaká veľa intenzívnej práce, ako prednášky či skupinové úlohy. Mesačný program ukončíme trojdňovým výjazdom do regiónov Slovenska. Continue reading Odštartovali sme stážový program 2022

Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť zo siedmych menšinových zákonov

V poradí už šiestykrát zasadala Skupina priateľov menšín v NRSR. Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady s afinitou k týmto témam. Odborníci SPMN si na túto schôdzu vybrali sedem kľúčových zákonov. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť zo siedmych menšinových zákonov

Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke

1. mája sa po dvojročnej prestávke opäť podarilo zorganizovať Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke. Tohto roku sme sa akcie zúčastnili aj my. Stovkám návštevníkov sme prezentovali naše aktuálne publikácie, vrátane knižnej publikácie Atlas rómskych komunít 2019, Ročenky regionálneho rozvoja 2021, ako aj úplne novej publikácie Atlas rozmanitosti Zamaguria. Continue reading Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke

Stážový program 2022

Máte záujem o témy ako menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj? Teraz máte jedinečnú šancu sa učiť formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach. Vyhlasujeme tohtoročný stážový program IMB. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja prostredníctvom mentoringu Ábela Ravasza a jeho tímu. Stážisti sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov, workshopov a trojdňového terénneho výjazdu. Continue reading Stážový program 2022

Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Parlament schválil novelizáciu zákona o dvojitom občianstve. Náš inštitút pripravil už v septembri, v spolupráci s právnikom Dávidom Nagyom, analýzu tejto novely, ktorá jasne poukazuje na jej protiústavnosť. Touto analýzou sme teraz oslovili prezidentku Čaputovou, poprosiac ju, aby nepodpísala novelu, ale naopak ju posunula na ústavnú kontrolu. Continue reading Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Máme za sebou v poradí už tretie zasadnutie našej iniciatívy Skupina priateľov menšín v NRSR. Naši špičkoví experti a expertky na menšinové politiky analyzujú zákony, ktoré sa predkladajú do parlamentu a majú dopad na menšinové práva. Počas stretnutí konzultujeme naše pripravené návrhy a odporúčania s poslancami a poslankyňami národnej rady. Tentokrát boli témou stavebný zákon, mediálny zákon, Kult Minor, Csemadok, dvojaké občianstvo a ďalšie. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Vzniká partnerstvo medzi Inštitútom Mateja Bela a budapeštianskym Egyensúly Intézet

Výmena skúseností, spoločné projekty a cezhraničná spolupráca – na tomto sa dohodli predstavitelia budapeštianskeho Egyensúly Intézet (EI) a bratislavskeho Inštitútu Mateja Bela (IMB). Predstavitelia oboch organizácií podpísali dohodu o partnerskej spolupráci, ktorá umožní efektívnu a užšiu spoluprácu medzi nimi. V rámci dohody sa Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela, stane externým poradcom Egyensúly Intézet (po anglicky Equilibrium Institute). Continue reading Vzniká partnerstvo medzi Inštitútom Mateja Bela a budapeštianskym Egyensúly Intézet

Súťaž „Odkiaľ som – Spoznajme sa“ pozná svojich víťazov

Náš inštitút sa koncom roka 2021 spolupodielal na organizácii podujatia s názvom „Odkiaľ som – Spoznajme sa“. Ide o súťaž pre deti, v rámci ktorej mohli svojimi literárnymi a výtvarnými dielami prezentovať históriu ich komunít a tradíciu spolunažívania v ich obciach. Prišlo veľa krásnych a zaujímavých prác, a preto si myslím, že toto podujatie by malo pokračovať aj budúci rok. Continue reading Súťaž „Odkiaľ som – Spoznajme sa“ pozná svojich víťazov