Empowering Women: Menšinové politiky v tieni politiky

V našej diskusii „Empowering Women: Menšinové kultúry v tieni politiky“ sme dali priestor trom veľmi zaujímavým dámam aktívnym na hranici kultúry, aktivizmu a politiky. Kláru Orgovánovu, Ľubu Kráľovu a Noémi Rácz spájajú nielen tieto pozície, ale aj pôsobenie na východnom Slovensku a príslušnosť k národnostným menšinám. Continue reading Empowering Women: Menšinové politiky v tieni politiky

Spoločná krajina: Nová diskusná séria o politickom strede

Našou novou sériou diskusií, podujatí a publikácií pod názvom Spoločná krajina mienime vytvoriť inkubátor pre znovuzrodenie politického stredu na Slovensku. V nasledujúcom období budeme priebežne spracúvať kľúčové spoločenské témy, prepojením aktérov z roztrieštenej mozaiky politického centra. Pozvanie do diskusie na tému právny štát tentokrát prijali Lucia Žitňanská, Pavel Nechala a Peter Kresák. Continue reading Spoločná krajina: Nová diskusná séria o politickom strede

Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj

Tentokrát sme zavítali do Košíc, kde sme sa v rámci sústredili na to, ako vedia aktívne ženy meniť regióny, kde žijú, či už priamym politickým angažovaním sa, alebo prácou aktivistky a odborníčky. Do panelu sme pozvali primátorku mesta Snina Danielu Galandovú a starostky Janu Kallovú (Malá Ida) a Ľubicu Pankievičovú (Varhaňovce). Continue reading Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj

Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident IMB Ábel Ravasz. Continue reading Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Ministerstvo kultúry sa rozhodlo potichu zbaviť sa úlohy vytvorenia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Za Inštitút Mateja Bela sme preto uplatnili zásadnú pripomienku do legislatívneho procesu a požadovali sme, aby sa ministerstvo nezbavovalo menšinovej agendy, ale naopak, vytvorilo rozvojovú stratégiu. Continue reading Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Stážový program 2021 – hláste sa!

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku. Hlásiť sa môžete do 10. júna 2021. Continue reading Stážový program 2021 – hláste sa!