Site icon

Skupina priateľov menšín v NRSR

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy.

Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady s afinitou k týmto témam. Nejde pritom iba o zákony s priamym zameraním na menšiny: často sa do diapazónu dostávajú aj také legislatívne návrhy, ktoré majú neúmyselný alebo nepriamy dopad na život menšín na Slovensku.

„Musíme konštatovať, že vypadnutím menšinových strán z parlamentu sa zhoršila odborná kvalita pripravených zákonov v oblasti národnostných menšín. Menšinová politická sféra sa uzatvára do seba, a stráca kontakt s reálnymi rozhodnutiami. Veríme, že formou vytvorenia tejto kontaktnej skupiny sa nám podarí skvalitniť menšinovú agendu na pôde NR SR. Verím, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu so všetkými relevantnými politickými stranami,“ povedal prezident Inštitútu Mateja Bela, Ábel Ravasz.

Pred každou schôdzou monitorujeme agendu parlamentu, pripravíme analytické podklady k relevantným zákonom. Tie potom prediskutuje naša skupina senior odborníkov, vyskladaná zo špičkových menšinových expertov na Slovensku s praxou v exekutíve alebo z tretieho sektoru. V súčasnosti s nami pracuje 10 senior odborníkov, vrátane viacerých bývalých a súčasných splnomocnencov pre národnostné menšiny a rómske komunity.

Následne sa stretávame s našimi partnermi – poslancami a poslankyňami, ktorí majú reálnu šancu na ovplyvnenie toho, čo prejde parlamentom a čo nie. Ide o skupinu cca. 8 poslancov a poslankýň z celého demokratického spektra. Prácu v parlamente nám od začiatku organizačne a odborne podporuje poslanec Miro Kollár (Spolu). Chápeme, že poslanci sa nerozhodujú iba na základe našich podkladov, ale považujeme za dôležité, aby si uvedomili menšinový aspekt zákonov, o ktorých rokujú.

„V NR SR existujú ľudia naprieč politickým spektrom, ktorí vnímajú menšinové otázky citlivo a so záujmom. Naša iniciatíva reaguje na tento fakt. Chceme prepojiť týchto ľudí a pomáhať im v práci vytvorením Skupiny priateľov menšín v NRSR. Úlohou našej skupiny je preto pripraviť stanoviská a pripomienky k parlamentným návrhom, ktoré majú dopad na menšiny, a potom to prediskutovať so skupinou relevantných poslancov NR SR,“ povedal spoluzakladateľ iniciatívy, poslanec NRSR Miroslav Kollár (Spolu).

Našu činnosť teraz rozširujeme o spoluprácu s americkou Association for the Study of Nationalities (ASN). Ide o medzinárodnú sieť odborníkov, ktorá našich expertom a partnerom poskytne za nasledujúce dva roky šesť workshopov so špičkovými odborníkmi na dôležité menšinové témy. Umožňuje nám to grant z US Embassy Bratislava.

Exit mobile version