Regionálny rozvoj teraz – ľudia

Anton Marcinčin

Anton Marcinčin je ekonóm a venuje sa regionálnemu rozvoju. Absolvoval FEL ČVUT Praha, CERGE-EI Praha a výskumné pobyty na Tinbergenovom inštitúte a LSE. Pracoval ako ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a Slovinsko, bol poslancom NR SR a poradcom ministra financií a ďalších ministrov. Vytvoril program podpory najmenej rozvinutých okresov a bol splnomocnencom vlády. V roku 2021 založil iniciatívu Regionálny rozvoj teraz! Publikoval desiatky odborných článkov a má pravidelné stĺpčeky v Hospodárskych novinách a Pravde.

Jakub Csabay

Jakub Csabay aktuálne dokončuje doktorát v odbore Development Studies na University Cambridge, kde je zároveň pridruženým výskumníkom Cambridge Central Asia Forum a spoluzakladateľom Cambridge Central European Conference. Na univerzite vyučuje bakalárskych a magisterských študentov na Judge Business School a Department of Politics and International Studies. Na Slovensku pôsobí ako spoluzakladateľ občianskeho združenia EDUSOC, kde sa venuje vzdelávacím projektom zameraným na menšiny, a člen iniciatívy Regionálny rozvoj teraz!.