Site icon

Regionálna politika

Diskusia 1/2021 – Predstavenie RRT

Diskusia sa konala dňa 23. mája 2021 online formou. Základná téma: predstavenie iniciatívy RRT!
Prezentujúci: Eduard Donauer, RRT!
Panel: Anton Marcinčin, RRT! a bývalý splnomocnenec pre NRO, Ábel Ravasz, RRT! a bývalý splnomocnenec pre rómske komunity, moderátor, Katarína Smatanová, RRT!

Diskusia 2/2021 – NRO: samosprávy sa musia starať o miestnu ekonomiku

Konferencia sa konala dňa 4. mája 2021 v Rimavskej Sobote. Základná téma: hlavné závery programu podpory dvanástich najmenej rozvinutých okresov (12 NRO) a ich relevantnosť pre tvorbu regionálnej politiky a reformy.

Prezentujúca: Eva Kocanová, RRT!
Panel: Marián Habovčík, starosta obce Lenka, Ľuboš Kovács, RRT! a spoluautor Atlasu rómskych komunít 2019, Anton Marcinčin, RRT! a bývalý splnomocnenec pre NRO, Ábel Ravasz, RRT! a bývalý splnomocnenec pre rómske komunity, moderátor.

Exit mobile version