Publikácie

Kniha o NRO

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predloženie príspevkov do pripravovanej publikácie Najmenej rozvinuté okresy. Cieľom publikácie je poskytnúť analýzu zaostávajúcich území, vrátane ich histórie, zhodnotiť klady a zápory implementácie zákona o podpore NRO v rokoch 2016-2021, poukázať na medzinárodné skúsenosti a formulovať odporúčania pre nový zákon pre podporu zaostávajúcich území. Celý text výzvy nájdete tu.

Diskusná séria RRT: Únik mozgov

Cieľom štúdie je stručne informovať o stave a hlavných rizikách prebiehajúcej emigrácie pracovnej sily zo Slovenska a navrhnúť odporúčania pre verejné politiky. Hlavné závery štúdie sú, že negatíva emigrácie sa prejavujú špeciálne na východnom Slovensku a na jej spomalenie či kompenzáciu zatiaľ neboli prijaté žiadne systematické politiky. Viac informácie nájdete tu.

Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR

Analýza vychádza zo zistenia, že Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, ale skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja. Celý text si môžete prečítať tu.

Chudobné regióny

Text v zborníku „K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí“. Kniha má ambíciu otvárať otázky, ktoré považuje za legitímne a kľúčové pri riešení fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota v 21. storočí na Slovensku. A samozrejme sa pokúša na ne hľadať aj kvalifikované odpovede. Dvanásť oslovených autorov sa na teoreticko- normatívne, empiricko-analyticky ako aj umelecko-literárne vyrovnáva s týmito fenoménmi a zásadnými problémami modernej spoločnosti. Knihu ako aj kapitolu Chudobné regióny si môžete prečítať tu.

Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat

Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením je v porovnaní s inými štátmi veľmi pomalý rast miezd na Slovensku. Text si môžete prečítať tu.