Príhovor

chmel

Vážení čitatelia,

Vítam Vás na webovej stránke Inštitútu Mateja Bela (IMB). Inštitút vznikol preto, aby sme rozšírili priestor pre myšlienku budovania občianskeho Slovenska a aby pomohol prepojiť reflektovanie týchto otázok s praktickými politickými činnosťami. Práca IMB je veľmi pestrá a jej výstupy budú tvoriť vedecké výskumy, publikácie, participáciu na odborných prácach našich partnerov a  organizovanie diskusií, občianskych salónov a tréningov a podobne.

Inšpiráciou našej práce je princíp občianskej rovnosti a prax interkultúrnej spolupráce. To je dôvod, prečo sme si vybrali meno Mateja Bela, ktorý svojím mnohonárodnostným zázemím, myslením nad národnostný či konfesionálny rámec a úsilím o spoločenské dobro je príkladom aj pre nás. A  ešte jedna nezanedbateľná inšpiratívna vec: vedecké výsledky Mateja Bela mali v jeho časoch  rešpektovanú medzinárodnú kvalitu a uznanie, jeho práca bola vysoko nad štandardom svojej doby. Vlastné výskumné práce IMB si kladú podobné ciele. Chceme nimi dosiahnuť, aby naše výsledky inšpirovali myslenie verejnej politiky, nielen na Slovensku, ale aj na širšej európskej úrovni.

Naša webová stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o práci Inštitútu. Ak by ste predsa len nenašli Vami hľadané informácie, prosím kontaktujte nás na niektorej z uvedených adries.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a úprimne sa tešíme na spoluprácu,

Rudolf Chmel

prezident Inštitútu Mateja Bela