A kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatot fejleszteni kell

A Bél Mátyás Intézet szervezésében és a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara szakmai felügyelete mellett szombaton, 2015. május 16-án Nyitrán elkezdődött a magyar – szlovák kétnyelvű környezetben dolgozó adminisztratív munkaerők továbbképzése, amely a kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatot kívánja fejleszteni.

Az oktatásügyi minisztérium által akkreditált szakmai továbbképzésen 19 hivatalnok kezdte el elméleti és gyakorlati tudásának bővítését hét témában. „A továbbképzés első találkozóján a hallgatók a magyar nyelv használatának jogi lehetőségeinek keretein túl megismerkedtek a kommunikáció és rétorika elméleti kérdéseivel“ – emelte ki Bukovszky László, a továbbképzés felelős munkatársa. A továbbképzés, amely vizsgával zárul, a következő hét hétben kerül megrendezésre, hétvégenként.