Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Parlament schválil novelizáciu zákona o dvojitom občianstve. Náš inštitút pripravil už v septembri, v spolupráci s právnikom Dávidom Nagyom, analýzu tejto novely, ktorá jasne poukazuje na jej protiústavnosť. Touto analýzou sme teraz oslovili prezidentku Čaputovou, poprosiac ju, aby nepodpísala novelu, ale naopak ju posunula na ústavnú kontrolu. Continue reading Vo veci dvojakého občianstva sme sa obrátili na prezidentku

Rokovali sme o pripomienkach SPMN k stavebnému zákonu

Do parlamentu prichádza novela stavebného zákonu. Mení to veľa vecí, a niektoré sa bytostne dotýkajú života v národnostne zmiešaných obcí. Preto sme v rámci našej Skupiny priateľov menšín v NRSR (SPMN) pripravili sériu pripomienok z pohľadu menšín. Týkajú sa dodatočnej legalizácie obydlí, ochranu obydlí, e-governmentu a ďalších tém. Continue reading Rokovali sme o pripomienkach SPMN k stavebnému zákonu

Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Máme za sebou v poradí už tretie zasadnutie našej iniciatívy Skupina priateľov menšín v NRSR. Naši špičkoví experti a expertky na menšinové politiky analyzujú zákony, ktoré sa predkladajú do parlamentu a majú dopad na menšinové práva. Počas stretnutí konzultujeme naše pripravené návrhy a odporúčania s poslancami a poslankyňami národnej rady. Tentokrát boli témou stavebný zákon, mediálny zákon, Kult Minor, Csemadok, dvojaké občianstvo a ďalšie. Continue reading Skupina priateľov menšín v NRSR – február 2022

Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Ročenka je dostupná v knižnej forme na obvyklých miestach, ako aj elektronicky na webe Inštitútu Mateja Bela. Continue reading Vychádza Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Z pohľadu Rusínov žijúcich na Slovensku dopadlo najnovšie kolo sčítania obyvateľstva veľmi priaznivo. K tejto národnosti sa prihlásilo vyše 63 tisíc ľudí, čo je najviac od roku 1930 a zároveň dvakrát toľko, ako pred desiatimi rokmi. Za týmto úspechom je veľa práce aktivistov, meniaca sa spoločenská klíma ale aj to, že teraz si obyvatelia mohli značiť dve národnosti. Continue reading Mapa: Rusíni dosiahli rozšírenie dvojjazyčnosti

Vzniká partnerstvo medzi Inštitútom Mateja Bela a budapeštianskym Egyensúly Intézet

Výmena skúseností, spoločné projekty a cezhraničná spolupráca – na tomto sa dohodli predstavitelia budapeštianskeho Egyensúly Intézet (EI) a bratislavskeho Inštitútu Mateja Bela (IMB). Predstavitelia oboch organizácií podpísali dohodu o partnerskej spolupráci, ktorá umožní efektívnu a užšiu spoluprácu medzi nimi. V rámci dohody sa Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela, stane externým poradcom Egyensúly Intézet (po anglicky Equilibrium Institute). Continue reading Vzniká partnerstvo medzi Inštitútom Mateja Bela a budapeštianskym Egyensúly Intézet

Súťaž „Odkiaľ som – Spoznajme sa“ pozná svojich víťazov

Náš inštitút sa koncom roka 2021 spolupodielal na organizácii podujatia s názvom „Odkiaľ som – Spoznajme sa“. Ide o súťaž pre deti, v rámci ktorej mohli svojimi literárnymi a výtvarnými dielami prezentovať históriu ich komunít a tradíciu spolunažívania v ich obciach. Prišlo veľa krásnych a zaujímavých prác, a preto si myslím, že toto podujatie by malo pokračovať aj budúci rok. Continue reading Súťaž „Odkiaľ som – Spoznajme sa“ pozná svojich víťazov