Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Inštitút Mateja Bela pomohol vytvoriť kapitolu Občianskej vízie Most-Híd o politike riešenia chudoby a o rómskej politike, ktorá bola vydaná v roku 2014 a bola pozitívne prijatá v okruhu odborníkov. Táto kapitola Občianskej vízie sa venuje rôznym aspektom rómskej integrácie, ako sociálna politika, práca, školstvo, bývanie, kultúra a spolužitie. Prichádza s návrhom na obsiahly rámec pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku, a snaží sa posilniť interetnickú komunikáciu. Tento strategický dokument o politike … Continue reading Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

V organizácii Inštitútu Mateja Bela sa 29. októbra uskutočnila konferencia pod názvom Rómska integrácia: miestne riešenia, európsky význam. Účastníci diskutovali o tom, ako by sa dala využiť sila miestnych iniciatív pre celoštátne, alebo celoeurópske riešenia. Konferencie sa zúčastnili odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa rozprávali o sile miestnych riešení a o možnostiach interkulturálnej spolupráce v rámci panelových diskusií. „Je na čase, aby sme … Continue reading Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

Občiansky salón: Utečenecká kríza a jej dopady

V bratislavskom Nu Spirite zorganizoval Inštitút Mateja Bela 12. októbra  Občiansky salón na aktuálnu tému utečeneckej krízy. Diskusiu moderovala podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Hlavným hosťom večera bol Karel Schwarzenberg, predseda zahraničného výboru Poslaneckej snemovne ČR a predseda strany TOP09. Spolu s ním diskutovali aj Martin Dubéci reprezentujúci Výzvu k ľudskosti a Róbert Ondrejcsák, riaditeľ CENAA. Diskusie sa zúčastnilo viac ako 100 hostí. Continue reading Občiansky salón: Utečenecká kríza a jej dopady

Sila ľudskosti: Úspech interetnického modelu politiky v Turecku

Inštitút Mateja Bela zahájil sériu publikácií pod názvom Občianska politika, ktorá sa bude pravidelne venovať súčasným výzvam občianskej politiky na Slovensku a vo svete. Prvé vydanie série publikácií sa venuje Ľudovej demokratickej strane (HDP), ktorá je multietnická a inkluzívna strana nového druhu v Turecku. HDP spája rôzne spoločenské skupiny v krajine a predstavuje víziu nového, občianského Turecka. Táto publikácia bola napísaná okrem iného aj pri príležitosti parlamentných … Continue reading Sila ľudskosti: Úspech interetnického modelu politiky v Turecku

Školenie pre aktivistov: Mladí v kampani

Inštitút Mateja Bela v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera organizoval 18.sepembra školenie pod názvom: Mladí v kampani. Školenie bolo zamerané na prácu v kampani. Hlavnými témami prezentácie boli kampaňová komunikácia a nástroje kampane, komunikačné témy, práca v teréne ako aj organizácia celoslovenskej kampane a kampaň v regiónoch. Školiteľmi boli hovorca strany Most-Híd Matej Kováč, organizačný manažér IMB-BMI Elemér Lakatos, event manažér Igor Balla. O aktuálnej situácii na Slovensku a v EÚ hovoril podpredseda strany Most-Híd László … Continue reading Školenie pre aktivistov: Mladí v kampani

Klub starostov

Začiatkom júla sa uskutočnili štyri stretnutia v rámci projektu Klub starostov pod taktovkou podpredsedu strany Most-Híd Lászlóa Solymosa. Prvé dve organizoval Inštitút Mateja Bela v spolupráci s Nadáciou Hanns Seidel v Kostolných Kračanoch a v Búči. Na ďalších dvoch sa podieľala Nadácia Konrada Adenauera a tie sa konali vo Veľkých Raškovciach a v Rimavskej Sobote. Hlavnými témami týchto stretnutí bola aktuálna situácia pred parlamentnými voľbami, kampaňová komunikácia, Občianska vízia ako aj používanie jazyka národnostných … Continue reading Klub starostov

Občianske diskusie: Slovensko musí opäť rásť

Béla Bugár a Lucia Žitňanská ukončili sériu diskusných stretnutí o programovom dokumente Občianska vízia vo východoslovenských metropolách, v Prešove a v Košiciach v dňoch 11.-12.6. Slovensko môže a musí opäť rásť – to bol názov série diskusných fór s občanmi, ktoré prebehli uplynulé tri mesiace po celom Slovensku. Hlavnou témou bolo predstavenie riešení, ktoré môžu ukončiť stagnáciu Slovenska a zlepšiť život našich občanov. Tento projekt sa konal v spolupráci s Nadáciou Konrada … Continue reading Občianske diskusie: Slovensko musí opäť rásť

Občiansky salón: Ženy v politike

Občiansky salón na tému Ženy v politike sa konal 28.5. v Bratislave a organizovala ho ženská organizácia strany Most-Híd IDEA v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Nadáciou Konrada Adenauera. Hlavnou témou diskusie bolo nízke zastúpenie žien v politike na Slovensku a možnostiach ako to zmeniť. Panelistkami boli dlhoročná politička Magdaléna Vášáryová, sociologička Oľga Gyarfášová a prezidentka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová. Diskusiu moderovala novozvolená predsedníčka IDEY Irén … Continue reading Občiansky salón: Ženy v politike

Občiansky salón: Hospodárska vízia

Občiansky salón na tému Hospodárska vízia pre Slovensko sa konal 26.5. v Bratislave a zaoberal sa najdôležitejšími výzvami, ktoré čakajú budúcu vládu po marcových parlamentných voľbách v oblasti verejných financií, sociálnej, ale aj hospodárskej politiky. Diskusia s odborníkmi bola ďalšou zo série stretnutí organizovaných Inštitútom Mateja Bela, ktorých cieľom je hľadanie riešení a odpovedí na najdôležitejšie spoločenské problémy v našej krajine. Predstavenie hospodárskej kapitoly programového dokumentu strany Most-Híd Občianska … Continue reading Občiansky salón: Hospodárska vízia

Školenie: Politická komunikácia

V dňoch 22.-24.5. sa v Obručnej uskutočnilo školenie pre mládežnícku organizáciu IUVEN. Hlavnou témou bola Politická komunikácia a Kampaň. Školenia sa zúčastnilo viac ako 40 mladých ľudí z celého Slovenska. Na dané témy školila manažérka strany Most-Híd Edita Nochtová, sociológ a člen tímu Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz a predseda mládežníckej organizácie IUVEN Peter Morvay. Účastníkom sa prišiel prihovoriť aj podpredseda strany Most-Híd László Solymos. Organizované v spolupráci s Nadáciou Hanns Seidel. Continue reading Školenie: Politická komunikácia