Ábel Ravasz sa stal riaditeľom Inštitútu Mateja Bela

DSC_0339

V Bratislave sa v piatok, 20. novembra uskutočnilo zasadnutie správnej rady Inštitútu Mateja Bela pod vedením jeho prezidenta a poslanca NRSR Rudolfa Chmela. Hlavnými témami boli vyhodnotenie práce inštitútu za rok 2015 a vymenovanie nového výkonného riaditeľa inštitútu, Ábela Ravasza.

Rudolf Chmel naďalej zostáva prezidentom inštitútu a projekty sa budú pripravovať pod jeho záštitou. Kvôli narastajúcemu počtu a širokému spektru aktivít sa správna rada rozodla vytvoriť novú funkciu výkonného riaditeľa, ktorá v budúcnosti bude zodpovedať za riadenie inštitútu a výkon projektov. Novým výkonným riaditeľom sa stal sociológ Ábel Ravasz, spoluzakladateľ inštitútu, ktorý bol aj doteraz členom správnej rady. „Rolu inštitútu vidím v podpore a rozvíjaní myšlienky občianskeho Slovenska, teda štátu, kde práva platia rovnako pre každého, a kde sa každý môže cítiť doma,“ povedal Ábel Ravasz. Zároveň bol vymenovaný aj nový organizačný manažér, Elemér Lakatos a  projektová manažérka, Ľubica Kováčová.

Inštitút Mateja Bela má za sebou úspešný rok s rôznymi aktivitami, z ktorých je treba vyzdvihnúť konferenciu na tému rómskej integrácie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s bruselským think-tankom Wilfried Martens Centre pre európske štúdiá (viac si o konferencii môžete prečítať tu). Inštitút zorganizoval aj viacero diskusných podujatí pod názvom Občiansky salón, v rámci ktorých sa diskutovalo o dôležitých a aktuálnych témach s obyvateľmi rôznych regiónov. Inštitút Mateja Bela zahájil aj sériu publikácií Občianska politika, ktorej prvé vydanie píše o interetnickej strane HDP v Turecku (článok si môžete prečítať tu). V ďalšom roku inštitút plánuje pokračovať v tejto sérii publikácií, tak ako aj v širokej škále ďalších svojich aktivít, ktoré zahrňujú školenia, okrúhle stoly, diskusie a konferencie.

Advertisements

Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Inštitút Mateja Bela pomohol vytvoriť kapitolu Občianskej vízie Most-Híd o politike riešenia chudoby a o rómskej politike, ktorá bola vydaná v roku 2014 a bola pozitívne prijatá v okruhu odborníkov. Táto kapitola Občianskej vízie sa venuje rôznym aspektom rómskej integrácie, ako sociálna politika, práca, školstvo, bývanie, kultúra a spolužitie. Prichádza s návrhom na obsiahly rámec pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku, a snaží sa posilniť interetnickú komunikáciu.

Tento strategický dokument o politike riešenia chudoby a o rómskej politike je prístupný na stiahnutie v troch jazykoch: v angličtine, v maďarčinev slovenčine.

Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

This slideshow requires JavaScript.

V organizácii Inštitútu Mateja Bela sa 29. októbra uskutočnila konferencia pod názvom Rómska integrácia: miestne riešenia, európsky význam. Účastníci diskutovali o tom, ako by sa dala využiť sila miestnych iniciatív pre celoštátne, alebo celoeurópske riešenia.

Konferencie sa zúčastnili odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa rozprávali o sile miestnych riešení a o možnostiach interkulturálnej spolupráce v rámci panelových diskusií. „Je na čase, aby sme miestne úspechy začali brať vážne, a aby sa pozitívne impulzy objavili aj v štátnej rómskej politike. Snažili sme sa prísť na to, akým spôsobom by sme to mohli dosiahnuť a zvážili sme aj rolu interetnickej komunikácie. Zúčastnení sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že bez toho aby sme poznali miestne okolnosti a bez férového, rovnocenného prístupu nedosiahneme dlhodobé výsledky a situácia zaostávajúcich rómskych komunít sa výrazne nezlepší,” povedal Ábel Ravasz, člen predstavenstva Inštitútu Mateja Bela a hlavný organizátor konferencie.

Na konferencii sa predstavila aj mimovládna organizácia PURT, ktorá umožnila rómskym aktivistom v desiatkach gemerských a novohradských dedinách vylepšiť životy svojich komunít. István Vavrek, starosta Rimavskej Seči a predseda PURT vidí najväčšie výhody organizácie v jej schopnosti dosiahnuť veľké úspechy z minimálnych zdrojov. „PURT funguje na základe jednoduchého princípu: vytvorili sme sieť aktivistov, ktorým stačí trocha pomoci pre mobilizáciu miestnych komunít. V rámci pravidelných stretnutí sa rozprávajú o miestnych problémoch, na ktoré navrhujú spoločné riešenia. Naši rómski aktivisti realizujú projekty úspešné pre celú obec, a takto sa viditeľne zlepšuje aj úroveň spolužitia,” vysvetlil István Vavrek, predseda organizácie PURT.

Konferencia o rómskej integrácii: Miestne riešenia, európsky význam

Austria Trend Hotel, Bratislava – 29.10.2015

Najväčším úspechom rómskej integrácie na Slovensku vďačíme miestnym projektom. Myslíme si, že sila miestnych riešení môže priniesť aj celonárodný a európsky význam. Chceli by sme sa zapojiť do tejto diskusie prostredníctvom konferencie, kde sa budeme rozprávať o potenciáli miestnych riešení a o sile interetnickej komunikácie. Taktiež Vám predstavíme úspešne fungujúci model občianskeho združenia PURT, ktorý je založený na miestnej iniciatíve.

Konferencia bude viacjazyčná, tlmočená do angličtiny, slovenčiny a maďarčiny. Detailný program si môžete prečítať tu.

Občiansky salón: Utečenecká kríza a jej dopady

This slideshow requires JavaScript.

V bratislavskom Nu Spirite zorganizoval Inštitút Mateja Bela 12. októbra  Občiansky salón na aktuálnu tému utečeneckej krízy. Diskusiu moderovala podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Hlavným hosťom večera bol Karel Schwarzenberg, predseda zahraničného výboru Poslaneckej snemovne ČR a predseda strany TOP09. Spolu s ním diskutovali aj Martin Dubéci reprezentujúci Výzvu k ľudskosti a Róbert Ondrejcsák, riaditeľ CENAA. Diskusie sa zúčastnilo viac ako 100 hostí.

Sila ľudskosti: Úspech interetnického modelu politiky v Turecku

12296611054_6a412664ba_c

Inštitút Mateja Bela zahájil sériu publikácií pod názvom Občianska politika, ktorá sa bude pravidelne venovať súčasným výzvam občianskej politiky na Slovensku a vo svete.

Prvé vydanie série publikácií sa venuje Ľudovej demokratickej strane (HDP), ktorá je multietnická a inkluzívna strana nového druhu v Turecku. HDP spája rôzne spoločenské skupiny v krajine a predstavuje víziu nového, občianského Turecka. Táto publikácia bola napísaná okrem iného aj pri príležitosti parlamentných volieb v Turecku, ktoré sa konali 7.júna 2015.

Publikáciu si môžete stiahnúť tu: http://bit.ly/imb_bmi_sila_ludskosti

Školenie pre aktivistov: Mladí v kampani

This slideshow requires JavaScript.

Inštitút Mateja Bela v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera organizoval 18.sepembra školenie pod názvom: Mladí v kampani.

Školenie bolo zamerané na prácu v kampani. Hlavnými témami prezentácie boli kampaňová komunikácia a nástroje kampane, komunikačné témy, práca v teréne ako aj organizácia celoslovenskej kampane a kampaň v regiónoch. Školiteľmi boli hovorca strany Most-Híd Matej Kováč, organizačný manažér IMB-BMI Elemér Lakatos, event manažér Igor Balla. O aktuálnej situácii na Slovensku a v EÚ hovoril podpredseda strany Most-Híd László Solymos.