Občianska vízia

Občianska vízia 2016 je strategickým dokumentom strany Most-Híd, ktorý dáva perspektívu strane , nie len k parlamentným voľbám v roku 2016, ale aj naďalej. Pri stanovovaní materiálu vykonával Inštitút Mateja Bela kľúčovú úlohu, najmä redakčnou prácou Ábela Ravasza. V nasledujúcich mesiacoch sa Inštitút bude zaoberať rozšírením Občianskej vízie, jej odbornou základňou,  propagáciou a implementáciou do praxe.

Celé znenie Občianskej vízie 2016 si môžete stiahnuť tu.

Občianska vízia 2016 je do istej miery netradičným dokumentom.  Na jednej strane je stratetický a venuje sa perspektívnym cieľom, a na strane druhej obsahuje celý rad konkrétnych krokov na dosiahnutie strategických cieľov. Do istej miery sa dá považovať za politický program, ktorý obsahuje najdôležitejšie ciele strany Most-Híd na nasledujúce obdobie. Pomenovaním a presnosťou princípov strany slúži ako istý kompas pre tie oblasti činnosti, s ktorými sa materiál konkrétne nezaoberá. Dokument slúži pre vedenie a členov strany v oblasti priorít nasledujúceho obdobia. Pomáha v rozhodnutiach, robí stranu predvídateľnejšou pred voličmi a je čitateľnejšia pre politických partnerov strany.

Občianska vízia 2016 sa teda nesnaží byť komplexným dokumentom a  nie je ani programom strany v tradičnom slova zmysle: neobsahuje každú možnú tému a ich podtémy. Zaoberá sa tými oblasťami, ktoré sú pre poslancov a voličov strany Most-Híd najdôležitejšie, a ktorými strana vie vyjadriť niečo iné, lepšie a užitočnejšie, ako ostatné strany politickej palety. Cieľom je aby sa názor strany na tieto otázky a vízia stali neobíditeľnými v Slovenskej politike. Takýmito otázkami sú pre nás momentálne hospodárska politika, zamestnanosť, boj s chudobou, regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, právny štát, národnostná politika a menšinové práva, školstvo a zdravotníctvo.

Dokument bol prijatý v jeho súčasnej podobe predsedníctvom a kongresom strany, avšak práca pokračuje aj naďalej. V nasledujúcom období sa Inštitút Mateja Bela bude snažiť propagovať Občiansku víziu 2016 formou Občianskych salónov a Občianskych diskusií. IMB bude naďalej rozširovať a spresňovať témy vízie v spolupráci s najlepšími odborníkmi, taktiež sa budeme snažiť vypracovať aj nové témy Občianskej vízie.