Občianska vízia 2016

V rokoch 2015-2016 sme pripravili, a postupne prezentovali verejnosti nový strategický programový dokument strany Most-Híd: Občianska vízia 2016. Tento dokument mal ambíciu dávať perspektívu strane nie len k parlamentným voľbám v roku 2016, ale aj naďalej.

Na jednej strane je strategický a venuje sa perspektívnym cieľom, a na strane druhej obsahuje celý rad konkrétnych krokov na dosiahnutie strategických cieľov. Pomenovaním a presnosťou princípov strany slúži ako istý kompas pre tie oblasti činnosti, s ktorými sa materiál konkrétne nezaoberá.

Občianska vízia 2016 sa teda nesnaží byť komplexným dokumentom a nie je ani programom strany v tradičnom slova zmysle: neobsahuje každú možnú tému a ich podtémy. Zaoberá sa tými oblasťami, ktoré sú pre poslancov a voličov strany Most-Híd najdôležitejšie, a ktorými strana vie vyjadriť niečo iné, lepšie a užitočnejšie, ako ostatné strany politickej palety. Cieľom je aby sa názor strany na tieto otázky a vízia stali neobíditeľnými v Slovenskej politike. 

Na príprave dokumentu sa spolupodieľali špičkoví odborníci a odborníčky, a potom prijatý predsedníctvom a snemom strany Most-Híd. V roku 2020 sa pripravil „update“ programu: ReVízia 2020, ktorá upresnila snahy strany Most-Híd v ďalšom období.