O nás

Inštitút Mateja Bela bol založený v roku 2014 s úmyslom popularizácie a rozvoja myšlienky občianskeho Slovenska.  Cieľom nášho Inštitútu je vytvoriť tolerantnejšie Slovensko pomocou našich vedeckých a politických činností a dosiahnuť uplatnenie občianskeho princípu ako v politike, tak aj v každodennom živote.

Inštitút, idúci po stopách Mateja Bela, je súčastne aktívny vo vedeckej, vzdelávacej a verejnej sfére. Náš profil tvoria príprava odborných štúdií, vydavateľská činnosť, príprava rozhodnutí, diskusie, salóny, organizovanie fór, tréningov a konferencií. Popri domácich odborných, politických a vedeckých spoločenstvách tvoria našu cieľovú skupinu aj širšia verejná mienka a spoločenstvo európskej politiky.

Ďalšie informácie o hodnotách a poslaní inštitútu si môžete preštudovať v sekcii „Poslanie“.