Site icon

Náš tím

Ábel Ravasz

Prezident Inštitútu Mateja Bela. Sociológ, politológ. Medzi 2016-2020 pracoval ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Ako výskumník sa zameriava na menšinové politiky, sociálnu integráciu a sociálnu štatistiku.

Peter Morvay 

Výkonný riaditeľ Inštitútu Mateja Bela. Bývalý predseda mládežníckej organizácie IUVEN. Občiansky aktivista, koordinátor rómskej organizácie PURT na Gemeri. Témy: ľudské práva, menšiny, mládežnícka politika.

Rudolf Chmel

Emeritný prezident a člen výkonného výboru Inštitútu Mateja Bela. V rokoch 2002 až 2006 bol ministrom kultúry SR. V rokoch 2010 až 2012 pôsobil ako podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Elemér Lakatos

Člen výkonného výboru Inštitútu Mateja Bela. Predseda občianskeho združenia PURT. V minulosti pracoval na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Koordinátor terénnej práce inštitútu.

Júlia Šagátová 

Členka výkonného výboru a bývalá riaditeľka Inštitútu Mateja Bela. Vyštudovala politológiu v Bratislave. Roky pôsobila v oblasti ľudské práva a menšiny.

Ľuboš Kovács

Výskumný pracovník Inštitútu Mateja Bela. Sociálny antropológ. Špecializuje sa na etnické dáta a rozvoj regiónov. Gestor stážového programu inštitútu.

Juraj Kuruc

Výskumný pracovník Inštitútu Mateja Bela. Jeho špecializácia je strategické plánovanie a medzinárodná bezpečnosť. Má bohaté skúsenosti zo štátnej správy.

Radka Kováčová

Junior výskumníčka Inštitútu Mateja Bela. Študentka sociálnej antropológie. Venuje sa výskumu rómskych komunít a otázkam inklúzie.

Richard Vaško

Junior výskumník Inštitútu Mateja Bela. Študent práva a filozofie. Popri škole sa venuje sa rozvíjaniu kritického myslenia u mladých ľudí a mládežníckej politike.

Exit mobile version