Site icon

Diskusná séria RRT: Únik mozgov (1/2022)

Cieľom štúdie je stručne informovať o stave a hlavných rizikách prebiehajúcej emigrácie pracovnej sily zo Slovenska a navrhnúť odporúčania pre verejné politiky. Hlavné závery štúdie sú, že negatíva emigrácie sa prejavujú špeciálne na východnom Slovensku a na jej spomalenie či kompenzáciu zatiaľ neboli prijaté žiadne systematické politiky. Štúdia odporúča posilniť úlohu samospráv, vyčleniť financie z európskych fondov určené na podporu kohézie a rozvoj vidieka, ako aj obnovu hospodárstva do rozhodovacej pôsobnosti samospráv, realizovať modernú priemyselnú politiku a zvýšiť kvalitu vzdelávania a kvalitu života. Zároveň odporúča vypracovať a realizovať pilotný plán spomalenia úniku mozgov vo vybranom funkčnom regióne.

Táto štúdia je rozšírenou verziou dokumentu, ktorý autor vypracoval ako podkladový materiál pracovnej skupiny Národného konventu o EÚ a ktorý bol predmetom rokovania pracovnej skupiny Jednotný trh v Košiciach 13. októbra 2021. Národný konvent o EÚ je projektom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Exit mobile version