What happened to Mainstream Politics in Visegrád Countries?

V sobotu sa konala konferencia Inštitútu Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet a Wilfried Martens Centre for European Studies pod názvom “What happened to Mainstream Politics in Visegrad Countries”, kde emeritní premiéri z krajín V4 diskutovali o tom, kde sa stala chyba. Prečo žijeme v postfaktuálnej spoločnosti a akú majú zodpovednosť európskí lídri. About: This conference aims to discuss origins and ongoing proliferation of politics … Continue reading What happened to Mainstream Politics in Visegrád Countries?

Ábel Ravasz na stretnutí Martens Centra

Riaditeľ Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz sa v dňoch 11.-12.2. zúčastní stretnutia organizovaného Wilfried Martens Centrom pre európske štúdiá v Bruseli. Na stretnutí sa bude hovoriť o výskumnom projekte pod pracovným názvom Politika kultúry, etnicity a náboženstva. Stretnú sa na ňom autori z členských organizácií Martens Centra z celej Európy. Projekt sa venuje témam ako výzvy európskym hodnotám, náboženstvo a menšiny. Ábel Ravasz sa v … Continue reading Ábel Ravasz na stretnutí Martens Centra

Ábel Ravasz pre Washington Post: Nové dôvody odmietania utečencov

Výkonný riaditeľ Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz písal tento týždeň v článku pre Washington Post o tom prečo ľudia odmietajú príchod utečencov do Európy. Vysvetľuje v ňom situáciu na Slovensku, kde ani jedna z teórii proti utečencom neplatí. Väčšinou sa spomínajú náboženské rozdiely medzi kresťanmi a moslimami, bezpečnostné riziko – strach z terorizmu, problém s integráciou a odmietanie kvót a diktovanie Bruselu. Autor v tomto článku poukazuje na prípad príchodu utečencov na Slovensko, ktoré sa … Continue reading Ábel Ravasz pre Washington Post: Nové dôvody odmietania utečencov

Ábel Ravasz sa stal riaditeľom Inštitútu Mateja Bela

V Bratislave sa v piatok, 20. novembra uskutočnilo zasadnutie správnej rady Inštitútu Mateja Bela pod vedením jeho prezidenta a poslanca NRSR Rudolfa Chmela. Hlavnými témami boli vyhodnotenie práce inštitútu za rok 2015 a vymenovanie nového výkonného riaditeľa inštitútu, Ábela Ravasza. Rudolf Chmel naďalej zostáva prezidentom inštitútu a projekty sa budú pripravovať pod jeho záštitou. Kvôli narastajúcemu počtu a širokému spektru aktivít sa správna rada rozodla vytvoriť novú funkciu … Continue reading Ábel Ravasz sa stal riaditeľom Inštitútu Mateja Bela

Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Inštitút Mateja Bela pomohol vytvoriť kapitolu Občianskej vízie Most-Híd o politike riešenia chudoby a o rómskej politike, ktorá bola vydaná v roku 2014 a bola pozitívne prijatá v okruhu odborníkov. Táto kapitola Občianskej vízie sa venuje rôznym aspektom rómskej integrácie, ako sociálna politika, práca, školstvo, bývanie, kultúra a spolužitie. Prichádza s návrhom na obsiahly rámec pre zlepšenie situácie Rómov na Slovensku, a snaží sa posilniť interetnickú komunikáciu. Tento strategický dokument o politike … Continue reading Politika riešenia chudoby a rómskej politiky

Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

V organizácii Inštitútu Mateja Bela sa 29. októbra uskutočnila konferencia pod názvom Rómska integrácia: miestne riešenia, európsky význam. Účastníci diskutovali o tom, ako by sa dala využiť sila miestnych iniciatív pre celoštátne, alebo celoeurópske riešenia. Konferencie sa zúčastnili odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa rozprávali o sile miestnych riešení a o možnostiach interkulturálnej spolupráce v rámci panelových diskusií. „Je na čase, aby sme … Continue reading Rómska integrácia – miestne riešenia, európsky význam

Konferencia o rómskej integrácii: Miestne riešenia, európsky význam

Austria Trend Hotel, Bratislava – 29.10.2015 Najväčším úspechom rómskej integrácie na Slovensku vďačíme miestnym projektom. Myslíme si, že sila miestnych riešení môže priniesť aj celonárodný a európsky význam. Chceli by sme sa zapojiť do tejto diskusie prostredníctvom konferencie, kde sa budeme rozprávať o potenciáli miestnych riešení a o sile interetnickej komunikácie. Taktiež Vám predstavíme úspešne fungujúci model občianskeho združenia PURT, ktorý je založený na miestnej … Continue reading Konferencia o rómskej integrácii: Miestne riešenia, európsky význam