Spoločná krajina: Nová diskusná séria o politickom strede

Našou novou sériou diskusií, podujatí a publikácií pod názvom Spoločná krajina mienime vytvoriť inkubátor pre znovuzrodenie politického stredu na Slovensku. V nasledujúcom období budeme priebežne spracúvať kľúčové spoločenské témy, prepojením aktérov z roztrieštenej mozaiky politického centra. Pozvanie do diskusie na tému právny štát tentokrát prijali Lucia Žitňanská, Pavel Nechala a Peter Kresák. Continue reading Spoločná krajina: Nová diskusná séria o politickom strede

Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident IMB Ábel Ravasz. Continue reading Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Vládny návrh na zmenu zákona o štátnom občianstve nie je v súlade s ústavou. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela. Ak parlament schváli novelizáciu v navrhnutej forme, Inštitút posunie analýzu na relevantné orgány, a na základe týchto podkladov požiada o začatie kontroly ústavnosti. Continue reading IMB: Novelizácia štátneho občianstva je protiústavná

Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

Ministerstvo kultúry sa rozhodlo potichu zbaviť sa úlohy vytvorenia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Za Inštitút Mateja Bela sme preto uplatnili zásadnú pripomienku do legislatívneho procesu a požadovali sme, aby sa ministerstvo nezbavovalo menšinovej agendy, ale naopak, vytvorilo rozvojovú stratégiu. Continue reading Zabojovali sme za zachovanie stratégie pre podporu menšinových a regionálnych kultúr

IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Obmedzenie samosprávy menšín a viac byrokracie. Takéto budú najdôležitejšie dopady novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zmeny, ktoré schválil parlament v júli, pritom v ničom neprispievajú k vylepšeniu samotného Fondu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil Inštitút Mateja Bela (IMB). Continue reading IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín