Site icon

Atlas rómskych komunít

Atlas rómskych komunít 2019 (ARK 2019) slúži ako primárny zdroj údajov pre štátne politiky v oblasti integrácie rómskych komunít. Vznikol v roku 2004, bol aktualizovaný v roku 2013 a teraz sme pripravili tretie vydanie tejto databázy.

Atlas jediný zachytáva reálny stav infraštruktúry obcí s prítomnosťou rómskych komunít. V uplynulom období sa stal užitočným najmä v súvislosti s cielením štátnych integračných politík a podporou z fondov EÚ. Najnovší Atlas obsahuje dáta o 825 obciach a 1102 tzv. koncentráciách v rámci nich. Spracúva témy ako početnosť komunít, typy obydlí, prístup k vodovodu, kanalizácii, vykurovaniu, pokrytie terénnou sociálnou prácou a ďalšie.

Zistenia Atlasu hovoria o životnej situácii rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Potvrdilo sa, že asi tretina Rómov žije plne integrovane, zatiaľ čo zvyšné dve tretiny žijú v nejakej forme sídelnej koncentrácie. Práve druhá spomínaná časť rómskych komunít na Slovensku má výrazne horšie životné podmienky, ako majorita, no jednotlivé koncentrácie sa v tomto ohľade líšia aj medzi sebou navzájom. Alarmujúce sú hlavne rozdiely v pokrytí a využívaní inžinierskych sietí medzi referenčnými obcami a k nim prislúchajúcimi koncentráciami.

Ak máte otázku k databáze, alebo chcete fyzickú kópiu ARK 2019, prosím sa ozvite autorom publikácie na adrese atlasrk2019@gmail.com.  

Exit mobile version