Regionálny rozvoj teraz v Trebišove a Nitre

Pokračujeme v našich regionálnych okrúhlych stoloch na tému lepšieho využívania eurofondov na rozvoj regiónov. 18. októbra sme zavítali do Trebišova, kde našim hosťom bol primátor mesta pán Marek Čižmár. Na druhý deň, 19. októbra sme navštívili mesto Nitra, kde sme diskutovali s pánom Vladimírom Špánikom, ktorý je zakladateľom organizácie ZOMOS a poslanec v obci Vinodol.

Práca pokračuje zahrnutím výsledkov z okrúhlych stolov do diskusného materiálu. Týmto materiálom potom oslovujeme relevantných hráčov v téme, vrátane poslancov NRSR a exekutívne orgány.