Site icon

Stážový program 2022

Máte záujem o témy ako menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj? Teraz máte jedinečnú šancu sa učiť formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach. Vyhlasujeme tohtoročný stážový program IMB. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja prostredníctvom mentoringu Ábela Ravasza a jeho tímu. Stážisti sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov, workshopov a trojdňového terénneho výjazdu.

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o agendu integrácie, terénnu prácu, verejné a menšinové politiky a regionálny rozvoj. Program je prezenčný. Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov. Témy záverečných prác budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov.

Hlásiť sa môžete na stránke: https://growni.sk/jobs/institut-mateja-bela-bel-matyas-intezet-stazovy-program-s-abelom-ravaszom-2022-mensiny-socialna-inkluzia-a-regionalny-rozvoj, alebo aj priamim emailom na adresu institutmatejabela@gmail.com.

Exit mobile version