Výzva na predkladanie príspevkov do Ročenky regionálneho rozvoja 2022

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2022. Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.

V súlade s prioritnými oblasťami RRT! je výzva zameraná predovšetkým na príspevky v týchto tematických okruhoch:

  1. Verejná správa. Kompetencie a finančná decentralizácia, investičná politika, vízia a plánovanie, integrované územné stratégie, zaostávajúce územia.
  2. Územné členenie. Funkčné regióny.
  3. Miestna ekonomika. Zvyšovanie konkurencieschopnosti, výskum a vývoj, vzdelávanie, hospodárske odvetvia.

Ročenka si zároveň kladie za cieľ upozorniť na odborné publikácie a empirické počiny, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť.

Ročenka 22 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 21, ktorá je dostupná elektronicky na adrese https://imb-bmi.org/2022/02/01/rocenka2021/ a v kníhkupectvách.

Stručný abstrakt príspevku v rozsahu 2 500 znakov (aj s medzerami) zašlite, prosím, do 20. marca 2022 na adresu RegionálnyRozvojTeraz@gmail.com.

Editormi publikácie sú Anton Marcinčin a Jakub Csabay z programu RRT.