Rokovali sme o pripomienkach SPMN k stavebnému zákonu

Do parlamentu prichádza novela stavebného zákonu. Mení to veľa vecí, a niektoré sa bytostne dotýkajú života v národnostne zmiešaných obcí. Preto sme v rámci našej Skupiny priateľov menšín v NRSR (SPMN) pripravili sériu pripomienok z pohľadu menšín. Týkajú sa dodatočnej legalizácie obydlí, ochranu obydlí, e-governmentu a ďalších tém.

Dnes sme mali možnosť tieto pripomienky prezentovať aj kompetentným osobám. Náš kolega Juraj Kuruc sa zúčastnil stretnutia medzi zástupcami gestora zákona Úradom podpredsedy vlády Holého, splnomocnencom Jánom Herom a poslancom NRSR Petrom Pollákom mladším, kde vysvetlil, kde vidíme problémy a aké sú naše konštruktívne návrhy.

Výsledkom je čiastočná akceptácia pripomienok, ktoré by sa mali pretaviť do legislatívneho procesu. Ten budeme sledovať, a chystáme si vydať aj dlhší analytický materiál s vysvetlením našich požiadaviek a návrhov.
Prácu SPMN vnímame ako vysoko osožnú, a dnešok nás v tomto presvedčení iba potvrdil.