Site icon

Výzva na predkladanie príspevkov do publikácie o NRO

Spolu s kolegami pokračujeme v aktivitách na podporu regiónov Slovenska. Najnovšie sme v rámci našej iniciatívy Regionálny rozvoj teraz vyhlásili výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie o najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

Ide o knižnú publikáciu, ktorá má hodnotiť podporu NRO v období 2016-2021. Hľadáme príspevky, ktoré analyzujú klady a zápory tejto iniciatívy, poukazujú na pozitívne príklady či formujú odporúčania do budúcnosti. Ak máte záujem spolupodieľať sa na tom, abstrakt Vášho príspevku do 2500 znakov môžete poslať do 15. februára na adresu regionalnyrozvojteraz@gmail.com. A čoskoro sa môžete tešiť aj na našu ročenku regionálneho rozvoja 2021!

Editormi publikácie sú Anton Marcinčin a Jakub Csabay z programu RRT.

Exit mobile version