Najmenej rozvinuté okresy: ako ďalej?

Ak sa najmenej rozvinuté okresy (NRO) nemajú stať obeťami koronakrízy a štát nechce, aby sa po pandémii prehĺbila nerovnosť medzi bohatými a chudobnými regiónmi Slovenska, tieto okresy musia dostať okamžitú podporu. Upozornili na to odborníci počas diskusie, ktorú organizovala iniciatíva Regionálny rozvoj teraz!

Diskusia mala za účel hodnotiť schému podpory NRO, a konfrontovať sa s praktickými skúsenosťami priamo z regiónov. Panelisti – autori štúdie o NRO Anton Marcinčin, Eva Kocanová a Ľuboš Kovács, a starosta Marián Habovčík – sa stretli v Kruháči v meste Rimavská Sobota. Diskusiu moderoval Ábel Ravasz.

„Keď sme v roku 2015 vymysleli a naštartovali program podpory NRO, chceli sme dosiahnuť dva ciele: pomôcť najslabším regiónom a ukázať nevyhnutnosť presadenia modernej regionálnej politiky,“ podotkol jeden zo zakladateľov iniciatívy Anton Marcinčin. Myslí si, že aj napriek následnej politizácii bol na Slovensku vytvorený úspešný systém, ktorý môže slúžiť ako príklad pre nastavenie verejných politík v regionálnom rozvoji.

Podľa odborníkov potrebujú regióny menej byrokracie a nevyspytateľnosti a viac udržateľnosti a rozhodovacích právomocí pre lokálnych aktérov. „Tieto požiadavky sa opakovali naprieč všetkými okresmi. Ak teda chceme úspešne podporiť rast, musíme posilniť rozhodovacie a koordinačné kompetencie regiónov a počúvať ich postrehy,“ uviedla jedna z autoriek analýzy o NRO Eva Kocanová. Na dopyt po šikovných ľuďoch podľa nej treba reagovať investíciami do ľudských kapacít.

Diskutéri sa zhodli na tom, že ak vláda nezačne s okamžitou podporou regiónov a ich prípravou na svet po pandémii nového koronavírusu, regionálne rozdiely sa budú zase prehlbovať. „Namiesto zahltenia rôznymi plánmi, stratégiami a schémami potrebujú regionálni aktéri priamu, čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu pomoc,“ podotkli odborníci.