Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva

Slovensko sa chystá na pravidelné sčítanie obyvateľstva s predpokladaným začiatkom od 15. februára 2021. Prvýkrát je v dotazníku možnosť značiť si nielen jednu, ale dve národnosti (tzv. multietnicita). Je to výborná správa pre ľudí, ktorí majú vzťah k viacerým národnostiam, vrátane ľudí z tzv. zmiešaných rodín, ľudí s menšinovými koreňmi (ktorí sa zároveň cítia byť aj Slovákmi), ale aj pre všetky štandardné národnostné menšiny.

Otázku na dve národnosti majú aj všetky krajiny V4 – Česko, Maďarsko a Poľsko, a to už minimálne od predošlého sčítania v roku 2011. Všetky tieto krajiny vyhodnotili takúto metódu skúmania národnosti ako úspešnú, a preto v tom pokračujú ďalej aj v tomto roku. Očakávaným výsledkom tejto metódy je posilnenie domácich národnostných menšín. V Maďarsku napríklad po zavedení multietnicity vzrástol počet Slovákov z 10-tisíc v roku 1990 na 29-tisíc v roku 2011. Na Slovensku by to malo tiež pomôcť všetkým národnostným komunitám vrátane rómskej.

O to viac sme zaskočení správou, ktorá sa navyše šíri iba neformálne, o tom, že vláda SR chce na podnet poslanca Gyimesiho náhle vyradiť túto otázku z dotazníka, a to iba mesiac pred začiatkom sčítania, bez akejkoľvek verejnej diskusie, bez akéhokoľvek odôvodnenia, bez preskúmania dôsledkov. Bola by to zmena, ktorá by nikomu neprospela, zároveň by poškodila všetky naše menšiny. Argumenty proti multietnicite – ťažšie spracovanie údajov, nutnosť technických zmien v legislatíve – sú čisto technické, ľahko riešiteľné, a nemajú dostatočnú silu na odôvodnenie tejto zmeny.

Preto Vás chceme požiadať, aby ste nepristúpili k tejto unáhlenej zmene, aby ste si vypočuli argumenty odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú už dekády, a aby ste neznevýhodnili menšiny iba na základe rýchlo vymyslených argumentov. Zároveň Vás vyzývame, aby ste vytvorili časový priestor na diskusiu, a veríme, že Vás presvedčíme, že otázka na druhú národnosť je správna a hodná
zachovania.

S pozdravom,

Ábel Ravasz, Inštitút Mateja Bela

Andrea Najvirtová, Človek v ohrození

Mgr. Andrej Belák, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Andrej Findor, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UK

PhDr. Arne Mann, CSc., etnológ-romista

Attila Agócs, etnológ, primátor mesta Fiľakovo

Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Dagmar Kusá, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Daniel Škobla, PhD., výskumník, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Daniela Fiľakovská, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, UPJŠ Košice

Dušan Hégli, choreograf

Dušan Kováč, historik

Elena Gallo Kriglerová, sociologička, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

PhDr. Elena Mannová, CSc., Historický ústav SAV

Erika Godlová, prekladateľka a tlmočníčka

František Šebej, bývalý poslanec NR SR

Františka Ondrášiková, Združenie pre lepší život

Dr. Gabriela Bukovska, CSc., vedecky pracovnik SAV

Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD., Historický ústav SAV

Grigorij Mesežnikov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky

Ilona Németh, vysokoškolská profesorka, umelkyňa

Ing. Ingrid Kosová, PhD., zriaďovateľka škôl Quo Vadis a Montessori

Ivan Kamenec, historik

PhDr. Ivana Skoumalová, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, UPJŠ Košice

Prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD., Európska koordinátorka Európskej komisie

Jakub Csabay, doktorant, University of Cambridge

Ján Hero, Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu

Ján Orlovský, člen správnej rady Nadácia otvorenej spoločnosti

Jana Dubovcová, bývalá verejná ochrankyňa práv

Janette Motlová, riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D., Ústav etnológie a sociálnej antropológie FSEV UK

Jozef Bravis, Združenie Goralov Slovenska

Jozef Lenč, politológ, Filozofická fakulta UCM

Júlia Choleva, Filozofická fakulta UK, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Juraj Buzalka, riaditeľ, Ústav sociálnej antropológie UK

Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva, podpredseda Rady vlády pre ľudské práva

Katarína Smatanová, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Laco Oravec, občiansky aktivista

László Mázsár, dôchodca

PhDr. László Nagy, bývalý splnomocnenec Vlády SR pre národnostné menšiny

László Szigeti, vydavateľ

Mgr. Lucia Hargašová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., vedúca Oddelenia sociálnej lingvistiky, Jazykovedný ústav SAV

Lucia Žitňanská, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Ľubomíra Slušná-Franz, členka Predstavenstva PPZZS a čestná prezidentka ACEC

Ľuboš Kovács, sociálny antropológ

Magda Kmeťková, Zdieľanie o.z.

Magda Vášáryová, Predsedníčka Živeny

Magdaléna Rothová, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Marek Hojsík, Central European University

Mária Protičová, dôchodkyňa

Marianna Dudášová, vysokoškolská pedagogička

Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV

Martin Bútora, sociológ, bývalý veľvyslanec SR v USA

Martin Gonšenica, JAMARO o. z., Gorali.info

Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry FOCUS

Martin Vavrinčík, aktivista

Michaela Bednárik, výskumníčka, Inštitút vzdelávacej politiky

Michaela Klimanová-Trizuljaková, umelkyňa

Michal Hvorecký, spisovateľ

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti, Fakulta managementu UK

Michal Rehúš, riaditeľ odboru stratégie Inštitútu vzdelávacej politiky

Miroslav Michela, Filozofická fakulta UK v Prahe

Miroslav Mikeľ, starosta obce Ďurďoš a predseda Združenia obcí Jekhetane

RNDR. Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec vlády, predseda OZ Krásny Spiš

Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku

Pavol Hardoš, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Pavol Hrica, riaditeľ, Cesta von, OZ

Peter Dráľ, OZ Nové školstvo

Peter Krajňák, bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ

Peter Tatár, člen správnej rady Nadácie Milana Šimečku

Rudolf Chmel, bývalý podpredseda vlády pre národnostné menšiny

Samo Varsik, analytik, Inštitút vzdelávacej politiky

Mgr. Shoshana Chovan, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc, Katedra histórie UPJŠ Košice

Štefan Vavrek, bývalý poslanec NR SR

Táňa Grauzelová, organizácia Zdravé regióny

Tomáš Dudáš, vysokoškolský docent

Tomáš Hellebrandt, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo Financií SR

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Historický ústav SAV

Veronika Vanochová, EDUMA, n. o.

Viliam Páleník, PhD., Ekonomický ústav SAV

Mgr. Vladimir Sendrei, riaditeľ Kultúrno – výchovné občianskeho združenia Láčho drom

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Zora Bútorová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky

Zsolt Beke, literárny teoretik

Zuzana Kusá, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Zuzana Polačková, PhD., Prognostický ústav SAV

Pôvodná výzva: 19.1.2021

Zoznam mien k: 20.1.2021