Nový prezident nášho inštitútu je Ábel Ravasz

Po zasadnutí správnej rady a kuratória Inštitútu Mateja Bela sme pristúpili k organizačným zmenám v rámci našej organizácie. Novým prezidentom IMB sa stal Ábel Ravasz, ktorý od roku 2015-2016 pracoval ako riaditeľ IMB. Od toho obdobia fungoval ako splnomocnenec vlády pre rómske komunity. V pozícii nahradí dlhoročného prezidenta Rudolfa Chmela, ktorý však ostáva v správnej rade našej organizácie. Výkonným riaditeľom naďalej ostáva Péter Morvay.

„Inštitút Mateja Bela sme založili v roku 2014 pre posilnenie myšlienky spolunažívania a rozvoj občianskeho Slovenska. Teraz sa na Inštitút vraciam ako jeho nový prezident. Aj touto cestou ďakujem Rudolfovi Chmelovi za dlhoročnú prácu na tejto pozícii. Žijeme v rušných časoch, ale jedno Vám viem sľúbiť: Nech sa stane čokoľvek, Inštitút Mateja Bela bude domovom myšlienky pokojného spolunažívania v našej krajine,“ povedal Ábel Ravasz.