IMB: Riešenie vlády pre dvojité občianstvo je nepostačujúce

Vládny návrh novely zákona o štátnom občianstve je nepostačujúci.

Vyplýva to z analýzy Inštitút Mateja Bela, ktorej autorom je Ábel Ravasz. V správe, ktorú si môžete prečítať dole, sme po vyhodnotení dát dospeli k záveru, že vládny návrh niektorým skupinám síce pomáha, iné však ignoruje, a vôbec nerieši základný problém zákona, automatickú stratu občianstva.

Navrhujeme preto radšej ísť cestou vypustenia paragrafu o automatickej strate, a nahradiť ho taxatívnym vymenovaním prípadov, ktoré vedú k strate slovenského občianstva.

Celú analýzu si prečítate tu.