Metodický výklad k používaniu etnických kategórií pri nastavovaní štátnych integračných politík

Tento dokument má slúžiť k vyjasneniu terminologických nejasností v rámci monitorovania a hodnotenia štátnych integračných politík zameraných na rómske komunity, ako aj k vyčisteniu kategórií v rámci operacionalizácie vo výskumných projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Vydavateľ: ÚSVRK

Rok vydania: 2018

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK