Oranžový salón III. – Jadro EÚ

15. októbra sa uskutočnilo prvé jesenné vydanie Oranžového salóna, ktorou témou boli otázky týkajúce sa jadra Európskej únie.

Diskusie moderovanej Tomášom Dudášom, dekanom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, sa zúčastnili Katarína Cséfalvayová, predsedníčka Zahraničného výboru NRSR; Ondrej Dostál, poslanec NRSR a Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva Obrany SR. Diskusia ukázala, že na koncept jadra možno nazerať z rôznych aspektov a debatu možno brzdí práve to, že každí používa svoju definíciu. Diskutéri sa však zhodli na tom, že koncept jadra je v zásade novým názvom už existujúceho konceptu viacrýchlostnej integrácie. Rozdiely v názoroch hostí sa prejavili najmä v rozdielnom pohľade práve na viacrýchlostnú integráciu. Kým Katarína Cséfalvayová sa vyslovila skôr za koncept užšej integrácie, Ondrej Dostál uprednostňuje viacej flexibility pri výbere rýchlosti integrácie. Viackrát počas diskusie zaznela myšlienka, že štáty, ktoré nechcú byť súčasťou jadra európskej integrácie by nemali byť vnímané ako menejcenné krajiny. V záverečnej časti integrácie sa hostia zhodli na tom, že v súčasnosti prechádza proces európskej integrácie vážnou skúškou a v tomto kontexte treba spojiť sily v zápase so silami, ktoré myšlienku Európskej únie a priori odmietajú a boli by ochotné Slovensko z tohto zoskupenia vyviesť.

IMG_6601