Stanovisko IMB: Útok na CEU je civilizačný regres od liberálnej demokracie

Inštitút Mateja Bela so znepokojením sleduje snahy maďarskej vlády o likvidáciu Stredoeurópskej univerzity v Budapešti prostredníctvom návrhu nového zákona. Stredoeurópska univerzita bola založená v prostredí, v ktorom kvôli totalitným režimom nemohlo vyklíčiť slobodné bádanie ako v moderných slobodných krajinách Západu. Na rozdiel od technických či prírodovedných odborov to boli práve spoločenské a humanitné vedy, ktoré po páde komunizmu v strednej a  východnej Európe potrebovali omnoho väčšiu podporu a pomoc. Stredoeurópska univerzita vychovala a podporila generácie absolventov, ktoré dnes pretvárajú svoje spoločnosti v duchu ideálov humanizmu, kritického myslenia a tolerancie. CEU vytvorila a udržovala špičku výskumu a vzdelávania v regióne a jej miesto — ako sa ukazuje aj na nevraživom vzťahu súčasného maďarského režimu k nej — zostáva nenahraditeľné. Snaha o jej elimináciu je prekvapujúca o to viac, že Maďarsko reprezentovalo ešte v deväťdesiatych rokoch exemplárny príklad úspešného zvládania prechodu od totality k liberálnej demokracii. Kroky maďarskej vlády proti špičkovej vedecko-pedagogickej inštitúcii preto vnímame aj ako neočakávaný a nepríjemný civilizačný regres od liberálnej demokracie, ako útok na hodnoty, na ktorých sme začali budovať spoločnosť po roku 1989.

Výkonný výbor IMB-BMI

Bratislava, 3.4.2017