Riaditeľom Inštitútu Mateja Bela sa stal Péter Morvay

Rada Inštitútu Mateja Bela pod vedením jej predsedu Rudolfa Chmela zasadla v Bratislave. Hlavnými témami rokovania boli plánované projekty na rok 2017, zmeny vo výkonnom orgáne a vytvorenie kuratória.

Funkciu predsedu think-thanku strany Most-Híd naďalej zastáva Rudolf Chmel, pod jeho záštitou sa uskutoční aj prvá konferencia v roku 2017. Zmena však nastala na poste riaditeľa. Miesto dočasnej riaditeľky Júlie Šagátovej obsadil Péter Morvay. „V tomto roku nás čaká  rekordné množstvo konferencií a workshopov, za čo by som sa rád poďakoval našim partnerom z EÚ  (WMCES) a Nemecka (HSS, KAS). Najdôležitejšou úlohou Inštitútu Mateja Bela je, aby svojou činnosťou podporil spolupracovníkov čínných v exekutíve“ –  uviedol Morvay.

Ďalším novým a dôležitým momentom je vznik nezávislého kuratória, ktoré tvoria najmä odborníci – nestraníci. Kuratórium zastáva funkciu poradného orgánu Inštitútu Mateja Bela, ktorý v budúcnosti pred zasadnutiami predsedníctva strany vypracuje svoje pripomienky.

Inštitút bol založený v roku 2014, jeho poslaním  je rozšíriť víziu občianskeho Slovenska, dosiahnuť jej rozvoj a popularizáciu pomocou vedeckých, vzdelávacích a politických nástrojov.