Občiansky salón: Hospodárska vízia

hosp.1

Občiansky salón na tému Hospodárska vízia pre Slovensko sa konal 26.5. v Bratislave a zaoberal sa najdôležitejšími výzvami, ktoré čakajú budúcu vládu po marcových parlamentných voľbách v oblasti verejných financií, sociálnej, ale aj hospodárskej politiky. Diskusia s odborníkmi bola ďalšou zo série stretnutí organizovaných Inštitútom Mateja Bela, ktorých cieľom je hľadanie riešení a odpovedí na najdôležitejšie spoločenské problémy v našej krajine. Predstavenie hospodárskej kapitoly programového dokumentu strany Most-Híd Občianska vízia mali za úlohu spoluautori dokumentu – podpredseda Ivan Švejna, Zsolt Gál a Vladimil Podstránsky.

Organizované v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera.