Dvojjazyčnú komunikáciu na úradoch je potrebné naďalej zlepšovať

Bukovszky-László

Inštitút Mateja Bela (IMB) pod odborným dohľadom Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spustil 16. mája 2015 vzdelávací program pre administratívnych pracovníkov v maďarsko-slovenskom administratívnom prostredí, so zámerom rozvíjať bilingválnu kompetenciu v úradnom styku.

Cieľom je zlepšiť dvojjazyčnú komunikáciu v úradnom styku na miestnych a obecných úradoch na zmiešaných územiach. Podľa László Bukovszkeho, spolupracovníka IMB, má tento kurz pomôcť najmä tým úradníkom, ktorí ovládajú oba jazyky, no často si ich netrúfajú využívať kvôli nedostatku praxe a skúsenosti.

Na odbornej kvalifikácii, ktorá je akreditovaná ministerstvom školstva, začalo 19 úradníkov rozvíjať svoje teoretické a praktické vedomosti v siedmych oblastiach. „Podľa učebného plánu na prvom stretnutí účastníci vzdelávacieho programu mohli získať okrem základného právneho rámca možností používania maďarského jazyka, ako menšinového jazyka v úradnom styku aj teoretické znalosti komunikácie a rétoriky,” uviedol László Bukovszky, spolupracovník Inštitútu Mateja Bela.  Kurzy budú pokračovať počas najbližších siedmich víkendov a budú ukončené skúškou.