Ženy v politike

This slideshow requires JavaScript.

Odborné školenie organizované v spolupráci s Nadáciou Konráda Adenauera (KAS) pre ženskú organizáciu IDEA určené na ich motiváciu k vstupu do politiky.

21. – 22.3. 2014, Košice