Kampaňový a komunikačný tréning pre mládež

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Trojdňové školenie organizované IMB-BMI a Nadáciou Konrada Adenauera na tému komunikácie, marketingu a kampane pre mládežnícku organizáciu IUVEN spojené s teambuildingom

19. – 21. 9. 2014, Diakovce