Efektívna komunikácia voleného predstaviteľa

This slideshow requires JavaScript.

Séria školení pre kandidátov do komunálnych volieb organizovaná v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera

26. 9. 2014, Košice

27. 9. 2014, Matúškovo